Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio (i.KON) plėtros paslaugos (vartotojų sąsaja)

Projekto tikslas

Didinti VMI veiklos efektyvumą, automatizuojant kontrolės procesų valdymą.

Problemos aktualumas

Nepaisant pakankamai pažangių VMI informacinių sistemų, mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumas yra tobulintinas, t. y. nepakankamai efektyvi VMI atrankos ir kontrolės sistema neleidžia tinkamai vykdyti mokesčių administravimo, todėl  būtina automatizuoti kontrolės procedūrų valdymą, kuris prisidės prie mokesčių administravimo efektyvumo didinimo, modernizuojant mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmų kūrimo ir užduočių skirstymo procesus, plėtojant užduočių atlikimo aplinką.

Projektas leis užtikrinti kokybiškesnius ir efektyvesnius mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo stebėsenos ir kontrolės veiksmus, leis padidinti VMI veiklos efektyvumą bei sukurs socialinę - ekonominę naudą – sumažins ūkio subjektams (mokesčių mokėtojams) dėl jų veiklos priežiūros (mokestinių prievolių vykdymo kontrolės) funkcijos tenkančią administracinę naštą.

 Projekto dalys

Siekiant užtikrinti projekte numatytų uždavinių pasiekimą, bus įgyvendintos tokios paslaugos:

1. instrumentų, skirtų prašymų dėl PVM permokos grąžinimo vertinimui, parengimas;

2. lygiagrečių stebėsenos veiksmų inicijavimo pagal atskirai suveikusius rizikos kriterijus proceso sukūrimas; 3. i.KON modernizavimas esant teisės aktų ir/ar VMI procesų pakeitimams bei sąsajų su naujais duomenų šaltiniais bei kitomis IS sukūrimas;

4. Įrankio skirto atvejų informacijos perdavimui teisėsaugos bei kitoms institucijoms pagal sutartis sukūrimas;

5. Pranešimų formavimo mokesčių mokėtojams funkcionalumo sukūrimas.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 300 000 eurų

Projekto kodas: VMI_IS_036

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. gruodžio 13 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. birželio 14 d.

Projektas „Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio (i.KON) plėtros paslaugos“ finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Sandra Gudelienė:

Tel. 0 5 2194 294

El. p. [email protected]

Projekto vykdytojas: