Ką daryti, jeigu neturiu galimybės laiku sumokėti mokesčio prievolės, skolos ar administracinės baudos?

Jeigu susidūrėte su finansiniais sunkumais ir negalite laiku sumokėti mokesčio ir / ar baudos už administracinį nusižengimą (AN), paskirtos pagal nutarimą (tik pagal administracinį nutarimą skirtų baudų už AN mokėjimą galima prašyti leisti mokėti dalimis), galite kreiptis į VMI pateikdami prašymą turimos mokestinės prievolės (išskyrus prievolės pagal Lietuvos Respublikos teismų išduotus vykdomuosius dokumentus) mokėjimą išdėstyti dalimis arba atidėti jos mokėjimą vėlesniam terminui
Prašymą dėl mokesčio išdėstymo dalimis arba atidėjimo (mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo) ir papildomus dokumentus, reikalingus prašymo nagrinėjimui, galite pateikti e. būdu prisijungę prie Mano VMI sistemos. Horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.
Reikalingų pateikti papildomų dokumentų sąrašą rasite čia
Jeigu neturite galimybės prašymą ir papildomus dokumentus pateikti per Mano VMI sistemą, tai galite padaryti atvykę į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių* arba atsiųsti paštu.

Svarbu.  Prašymą sudaryti MPS galite pateikti likus ne daugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino. 
Jeigu turite mokesčių ar kitų įmokų permokų, ar pateikėte teisingai užpildytą Metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir deklaravote grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą, bet dėl finansinių sunkumų negalite laiku sumokėti turimų mokesčių prievolių, skolų ar pagal nutarimą paskirtos AN baudos, tai turimas permokas pirmiausia turėtumėte įskaityti prievolėms padengti, pateikdami FR0781 formos prašymą grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas.

Informaciją, kaip užpildyti ir pateikti FR0781prašymą, rasite čia.

Jeigu turimų mokesčių ar kitų įmokų permokų užtenka visai turimai kito mokesčio ar AN baudos prievolei padengti, tokiu atveju prašymo dėl MPS teikti nereikia. 

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu.