Kada užsienio vienetas pelno mokesčio mokėjimo tikslais privalo registruotis Mokesčių mokėtojų registre?

Kai užsienio vienetas Lietuvos teritorijoje vykdo veiklą per nuolatinę buveinę, jis nuo veiklos vykdymo pradžios (pirmojo sandorio sudarymo dienos) per 5 darbo dienas privalo registruotis Mokesčių mokėtojų registre.

Kai užsienio vienetas ne per nuolatines buveines gauna pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, tai jis neprivalo registruotis mokesčių mokėtoju, nes už pelno mokesčio prievolės vykdymą yra atsakingi Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, išmokėję tokias pajamas.

Informaciją, kaip įsiregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą, rasite čia.