Kaip įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą?

Prieš pradėdamas vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, turite VMI pateikti Fizinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (REG812 forma). Individualią veiklą galima pradėti vykdyti nuo prašymo (REG812) pateikimo dienos.

Prašymo formą patogiausia pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI skyrelyje: Paslaugos -> Individuali veikla pagal pažymą -> Individualios veiklos pagal pažymą užsakymas, keitimas ir atstovo duomenų tvarkymas, atsidariusiame lange paspauskite Pildyti.

Informaciją, kaip tapti naudotoju ir prisijungti prie Mano VMI, galite rasti čia.

Taip pat užpildytą popierinę prašymo REG812 formą galite pateikti tiesiogiai VMI* arba išsiųsti paštu VMI.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę.

Pateikus prašymą REG812 ir užsiregistravus Mokesčių mokėtojų registre, VMI išduos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos FR0469 formą.

Svarbu: jeigu esate Europos Sąjungos valstybės narėms nepriklausančios trečiosios valstybės pilietis, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, kartu su prašymu papildomai turite pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties**.

**netaikoma Ukrainos piliečiams ir nelegaliems migrantams.