Kaip apmokestinamos užsienio vienetų gautos kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą?

Kai užsienio vienetas kompensaciją už autorių teisių arba gretutinių teisių pažeidimą gauna ne per nuolatines buveines Lietuvos teritorijoje, tokios pajamos apmokestinamos taikant 10 proc. pelno mokesčio tarifą.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme yra nustatyta, kad autorių arba gretutinių teisių pažeidimu laikomi veiksmai, kuriais pažeidžiamos bet kurios šio įstatymo ir kitų įstatymų saugomos autorių teisės, gretutinės teisės.