Kaip nutraukti individualią veiklą?

Jeigu nusprendėte nevykdyti veiklos, turite apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos, pateikdamas prašymą (REG812 forma) dėl veiklos nutraukimo. Prašymo formą patogiausia pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI .  
Skyrelyje: Paslaugos -> Individuali veikla pagal pažymą -> Individualios veiklos pagal pažymą nutraukimas, atsidariusiame lange paspauskite Pildyti.

Pasitikrinti individualios veiklos nutraukimo (išregistravimo) faktą galite Mano VMI  (pagrindiniame lange) pasirinkus: Dokumentai -> Individualios veiklos pažymos.

Informaciją, kaip tapti naudotoju ir prisijungti prie Mano VMI, galite rasti čia.

Taip pat užpildytą popierinę prašymo REG812 formą galite pateikti tiesiogiai VMI* arba išsiųsti paštu VMI.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę.