Kaip galiu paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai, profesinėms sąjungoms?

Nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją) ir / ar politinę partiją, ir/ ar profesinę sąjungą ir profesinių sąjungų susivienijimus turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją. Šią prašymo formą galite pateikti iki 2021 m. gegužės 3 d. (nes 1 - 2 d. – nedarbo dienos).