Kaip prisijungti ir / ar gauti prisijungimo priemones prie VMI elektroninių sistemų?

Prisijungti prie VMI elektroninių sistemų galite:

  1. per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai);
  2. su elektroniniu parašu (mobiliuoju arba stacionariu el. parašu);
  3. su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonėmis.

Prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodis) Lietuvos mokesčių mokėtojų registre registruotiems fiziniams asmenims suteikiamos:

  • prisijungus prie VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (pasirinkti meniu punktą Paslaugos -> Paklausimai -> Paklausimo pateikimas) ir užpildžius elektroninių paklausimų formą (paklausimo tema – dėl prisijungimo vardo ir slaptažodžio suteikimo);
  • paskambinus į VMI Mokesčių informacijos centrą tel. 1882 arba +370 5 260 5060 ir nurodžius savo asmeninį elektroninio pašto adresą (skambinantieji asmenys yra identifikuojami vienu iš Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse nustatytų būdų). 

Nurodytu asmens el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriuo prašoma patvirtinti sutikimą prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonėms gauti. Patvirtinus sutikimą, el. pašto adresu išsiunčiamos prisijungimo priemonės, t. y. vartotojo vardas ir slaptažodis;

  • atsiuntus į VMI laisvos formos prašymą paštu per pašto paslaugų teikėjus kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, kuri turi būti patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Prisijungimo prie VMI IS priemonės išsiunčiamos registruotu paštu;
  • atvykus į VMI aptarnavimo skyrių*. VMI, suteikdama prisijungimo prie VMI el. sistemų priemones, parengia „Pranešimą apie prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų priemones“ (toliau – Pranešimas). Pranešime nurodoma, kokios prisijungimo prie VMI elektroninių sistemų priemonės suteiktos. Pranešimas atspausdinamas dviem egzemplioriais, pasirašomas ir vienas jų įteikiamas asmeniui, kitas lieka AVMI.

Informaciją, kaip užsienio valstybės asmuo gali prisijungti prie VMI elektroninių sistemų / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, galite rasti čia.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu arba tel. 8 5 2191 777.