Kas gali pateikti prašymą įregistruoti užsienio apmokestinamąjį asmenį PVM mokėtoju Lietuvoje?

Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo yra įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų, prašymą įregistruoti PVM  mokėtoju pateikia Lietuvoje esantis padalinys, jeigu padalinio nėra, tuomet prašymą pateikia užsienio apmokestinamojo asmens paskirtas fiskalinis agentas.

Svarbu paminėti, kad Norvegija yra vienintelė ne ES valstybė, kurios užsienio juridiniai asmenys gali registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje be fiskalinio agento.

Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo yra įsikūręs kitose valstybėse narėse, prašymą įregistruoti PVM mokėtoju pateikia pats užsienio apmokestinamasis asmuo arba jo įgaliotas asmuo.