Kas turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jeigu gyventojas nuosavybės teise priklausantį turtą perleidžia naudotis juridiniam asmeniui?

Jeigu gyventojas, jam nuosavybės teise priklausantį arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą perduoda naudoti juridiniam asmeniui ilgiau kaip mėnesio laikotarpiui ar neterminuotai, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir mokėti juridinis asmuo.