Kokią deklaracijos formą turiu pateikti, jeigu pageidauju už darbą Lietuvoje gautoms pajamoms pritaikyti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (MNPD)?

Pageidaudami prisitaikyti MNPD su darbo santykiais susijusioms pajamoms, gautoms už darbą Lietuvoje, kalendoriniams metams pasibaigus, ne anksčiau kaip nuo kitų metų vasario 15 dienos VMI turite pateikti Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formą ir jos  GPM314A priedą „Su darbo santykiais susijusios pajamos, gautos Lietuvoje“.

Deklaracijoje turite nurodyti Lietuvoje gautas visų rūšių apmokestinamas pajamas (jeigu tokių gavote), kurios pagal GPMĮ 5 straipsnį yra gyventojo pajamų mokesčio objektas.

Taip pat prie deklaracijos turite pridėti užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas esate, mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie atitinkamais metais gautas pajamas (tų metų, kurių deklaraciją teikiate), nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo sumokėtas pajamų mokestis. Jeigu tokių užsienyje pajamų negavote, tuomet kartu su deklaracija turite pateikti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduotą šį faktą patvirtinantį dokumentą.