Kokia yra įmonės kasos dokumentų įforminimo tvarka?

Įmonė / organizacija kasos darbą turi organizuoti atsižvelgdama į nustatytą kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką. Detalesnę informaciją rasite čia.

Kasa yra vieta, kurioje atliekamos įmonės kasos operacijos ir laikomi pinigai. Grynųjų pinigų priėmimas į įmonės kasą ir išmokėjimas iš jos laikomas kasos operacijomis. Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, o iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo įmonės vadovo patvirtinti asmenys. Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą.