Kokias išlaidas ir kokia tvarka galima atimti iš individualios veiklos pajamų?

Vykdydami individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje galite iš pajamų atimti tokias išlaidas: su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusias patirtas įprastines šiai veiklai išlaidas, pvz., perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas, veikloje naudojamo turto nuomos, reklamos, įrankių įsigijimo, samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, privalomas rinkliavas ir kitas su individualios veiklos pajamomis susijusias išlaidas.

Iš individualios veiklos pajamų išlaidas galite atimti dviem būdais:

  1. faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas dokumentais, arba
  2. 30 proc. nuo gautų pajamų (be dokumentų). Tokiu atveju neprivalote turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.

Atkreipiame dėmesį, kad ne visas išlaidas, pagrįstas turimais dokumentais, galite atimti iš pajamų. 

Išsamesnę informaciją apie tai, kokias išlaidas galite atimti iš individualios veiklos pajamų rasite Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje.

Išlaidos, kurios priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.