Kokios užsienio vienetų gautos pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio?

Užsienio vienetai pelno mokestį prie pajamų šaltinio privalo mokėti, kai gauna tokias pajamas:

  • palūkanas išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;
  • pajamas iš paskirstytojo pelno, išskyrus ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas pajamas;
  • honorarus;
  • pajamas už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą;
  • pajamas už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;
  • išmokas už stebėtojų tarybos narių veiklą.