Kokius apskaitos dokumentus reikia išrašyti vykdant individualią veiklą?

Privalote naudoti tokius apskaitos dokumentus:

  • sąskaitą faktūrą;
  • PVM sąskaitą faktūrą;
  • kasos aparato kvitą (jeigu pajamos apskaitomos kasos aparatu);
  • kitus apskaitos dokumentus (pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Jeigu atsiskaitymas sutampa su paslaugos atlikimu arba prekės perdavimu, tuomet paslaugos suteikimo / prekės perdavimo momentu turite išrašyti sąskaitą faktūrą, jeigu esate PVM mokėtojas – PVM sąskaitą faktūrą.

Jeigu atsiskaitymas nesutampa su paslaugos atlikimu arba prekės perdavimu, tuomet paslaugos suteikimo / prekės perdavimo momentu turite išrašyti sąskaitą faktūrą, jeigu esate PVM mokėtojas – PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodoma, kad už paslaugas ar prekes bus atsiskaitoma vėliau, o atsiskaičius vėliau pinigų gavimo momentu (jeigu atsiskaitys grynaisiais pinigais) turite išrašyti pinigų priėmimo kvitą.