Kokybės vadyba

Kokybės vadybos sistema Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įdiegta ir sertifikuota 2012 m. spalio mėnesį, įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-037 „Kokybės vadybos sistemos diegimas". 2017 m. spalio 23 d. po atlikto priežiūros audito, išduotas sertifikatas, kuris patvirtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus (2021 m. spalio 29 d. sertifikatas atnaujintas).

Sertifikatas LST EN ISO 9001:2015

VMI rizikos ir kokybės valdymo politikoje atsispindi VMI įsivardintos vizija, misija ir vertybės. Numatytos 7 kokybės kryptys, į kurias 2021-2025 m. orientuoti pagrindiniai VMI kokybės tikslai. 

VMI rizikos ir kokybės valdymo politika

VMI vidaus kontrolės tvarka reglamentuota VMI vidaus kontrolės politikoje. Šioje politikoje pateikti pagrindiniai vidaus kontrolės sistemos tikslai, dalyviai, principai, elementai bei jų taikymo procedūros, reglamentuota informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą VMI teikimo tvarka.

Vidaus kontrolės politika