Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punktu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje turi viešinti nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.

Valstybinė mokesčių inspekcija per paskutinius trejus metus nėra nustačiusi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.