Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

VMI informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu" patvirtintomis Registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu taisyklėmis, "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė (kodas 304080146, buveinės adresas – Ukmergės g. 280, Vilniaus m.) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 135-2 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įregistruota kaip laiduotojas.