Misija, Vizija ir Vertybės

Misija

Dėmesingas, efektyvus ir tikslus mokesčių administravimas visuomenei ir valstybei.

Vizija

Moderni veiklių, drąsių ir kūrybingų žmonių organizacija, sąžiningų mokesčių mokėtojų partnerė.

Vertybės

Informuotumas — aktualią, suprantamą ir patikrintą informaciją visiems teikiame greitai ir laiku, sprendimus priimame tik įvertinę turimus duomenis ir faktus, o į sprendimo priėmimą įtraukiame visus suinteresuotuosius.

Atvirumas — su klientais, partneriais ir kolegomis bendraujame atvirai, išsakome savo lūkesčius, informuojame apie planus ir rezultatus.

Įsipareigojimų vykdymas laikomės įsipareigojimų, susitarimų ir padarome daugiau nei iš mūsų tikimasi.

Atskaitomybė  nepaisome (arba nepaisydami) užimamos pozicijos, esame atsakingi ir jaučiamės atskaitingi vieni kitiems, partneriams bei klientams už savo atliktus darbus ir priimtus sprendimus.

Empatija — gerbiame kiekvieną žmogų (klientą, partnerį, kolegą), nedarome skubotų vertinimų. Išsakome pastabas, norėdami padėti, ir nelaukiame nepageidaujamo elgesio pasekmių. Įsigiliname į individualias situacijas, kliento poreikius bei lūkesčius, vertiname socialinę aplinką.

Nuoširdus domėjimasis — esame atviri naujovėms, nuolat tobulėjame ir mokomės, ieškodami sprendimų bei naujų įžvalgų, įsiklausome į kitų nuomonę ir skatiname atviras diskusijas.

Bendradarbiavimas — dirbame komandoje, kad padėtume vieni kitiems, pasiektume individualius ir bendrus tikslus, pastariesiems teikdami prioritetą.