Asmenys, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais

Vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 patvirtintų Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių 18 straipsnio 14 punktu, teikiame informaciją apie juridinius asmenis, kuriems buvo duotas MA nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.