Mokesčių naujienos

Turinys su Metai 2023 .

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2022 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

2023-03-15

         Primename, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str.1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus...

Skaityti daugiauApieDėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2022 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Dėl 2022 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

2023-03-15

Primename, jog gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti tokiu būdu: — gyvenamosios paskirties patalpas — sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijus...

Skaityti daugiauApieDėl 2022 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Informacinis pranešimas dėl Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašo patvirtinimo

2023-03-13

Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2023 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VA-17 buvo patvirtintas Galutinai...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašo patvirtinimo

Dėl 97 ir 98  straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

2023-03-08

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo [1] 97 ir 98  straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome...

Skaityti daugiauApieDėl 97 ir 98  straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo VA-16 pakeitimo

2023-03-07

Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 3 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. VA-15 „Dėl Valstybinės...

Skaityti daugiauApieDėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo VA-16 pakeitimo

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo VA-64 pakeitimo

2023-03-02

Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-14 „Dėl...

Skaityti daugiauApieDėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo VA-64 pakeitimo

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

2023-03-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ)...

Skaityti daugiauApieDėl GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2023-03-01

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių, kurių nuostatos taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d. komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

2023-02-28

Informuojame, kad siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengti PMĮ 58 straipsnio 16 2 ir 16 3 dalių apibendrinto paaiškinimo...

Skaityti daugiauApieDėl LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių, kurių nuostatos taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d. komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Dėl leidinio „Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas PVM“ atnaujinimo

2023-02-27

          Informuojame, kad atnaujintas leidinys „Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“. Leidinys skelbiamas VMI prie FM ...

Skaityti daugiauApieDėl leidinio „Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas PVM“ atnaujinimo