Nuostatai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro  1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" (2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1K-183 redakcija).

Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-77 „Dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatų patvirtinimo“.

Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-76 „Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“.