Pasitikėjimo linija

NELIKITE ABEJINGI, JEI SUSIDŪRĖTE – PRANEŠKITE!

PRANEŠIMŲ PATEIKIMO BŪDAI

Praneškite VMI

ANONIMIŠKAI:

 1. Pasitikėjimo linija 1882;
 2. Elektroninė pasitikėjimo anketa;
 3. Elektroninis paštas prevencija@vmi.lt

OFICIALIAI (NEANONIMIŠKAI):

 1. Per „MANO VMI": https://www.vmi.lt/manovmi - www.vmi.lt --> „Mano VMI";
 2. Pateikiant pasirašytą pranešimą / skundą artimiausiam VMI padaliniui (https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai)

Taip pat kiekvienoje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, mokesčių mokėtojų aptarnavimo vietose Jūsų patogumui yra įrengtos pašto dėžutės (fizinės) nuomonėms, atsiliepimams, skundams, pasiūlymams bei kitai informacijai, susijusiai su korupcijos prevencija ir / ar korupcijos apraiškomis VMI pateikti.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Praneškite STT

 1. Skambinkite STT „karštąja linija" (visą parą) — (8 5) 266 3333
 2. El. p.: pranesk@stt.lt;
 3. Palikite žinutę STT interneto tinklapyje
 4. Pasinaudokite mobiliąja programėle "Pranešk STT"
 5. Atvykite į STT

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Praneškite apie galimus VMI viešųjų pirkimų pažeidimus

Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama užtikrinti vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą ir objektyvumą, ragina viešųjų pirkimų dalyvius pranešti apie galimai neskaidriai vykdomus Valstybinės mokesčių inspekcijos viešuosius pirkimus. Pranešti apie galimus VMI vykdomų viešųjų pirkimų pažeidimus galite elektroniniu paštu Prevencija@vmi.lt atsiuntę užpildytą Valstybinės mokesčių inspekcijos viešojo pirkimo vertinimo anketą. Dėkojame Jums už pasitikėjimą! Konfidencialumą garantuojame!

VMI vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus VMI gali pateikti esami ir buvę VMI tarnautojai ir darbuotojai ar asmenys susiję su VMI sutartiniais santykiais.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka1 .

PRANEŠTI GALITE APIE VMI:
 1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  administracinį nusižengimą;
  tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su VMI.
PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą2 ir atsiųskite ją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@vmi.lt
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus saugumo skyrių adresu Šermukšnių g. 6, Vilnius.
Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus saugumo skyrius.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.


AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
Valstybinės mokesčių inspekcijos vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklės.

_________________
1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.