Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

Iš viso 245 iš jų:

71 vardinės dovanos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

128 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

14 vienkartinės piniginės išmokos atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

31 pareiginės algos dydžio piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 padėka, įvertinus valstybės tarnautojo kasmetinę tarnybinę veiklą labai gerai.

2023 m. II ketvirtis

Iš viso 93, iš jų:

3  vardinė dovana už ilgametį darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

3 vardinė dovana už ilgametį ir nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

5 vardinė dovana už išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius;

7 vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

38 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

2 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją ir atsistatydinus savo noru;

1 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už gerus mokesčių administravimo rezultatus;

20 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

14 premija, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. IV ketvirtis

 

 

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

Iš viso 45, iš jų:

2 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

1 nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, valstybės tarnautojo veiklą įvertinus labai gerai;

2 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis ir vardinė dovana, vertinimo metu tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 padėka, vertinimo metu tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

19 vardinė dovana, vertinimo metu tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

20 suteiktos mokamos poilsio dienos vertinimo metu tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2023 m. II ketvirtis

Skatintų nebuvo

2023 m. III ketvirtis

 

2022 m. IV ketvirtis

 

 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

Iš viso 101 iš jų:

47 vardinės dovanos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

7 vardinės dovanos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai ir padėkos už ilgametį nuoširdų darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

11 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

32 padėkos už ilgametį nuoširdų darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

3 vienkartinės piniginės išmokos atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

1 pareiginės algos dydžio piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2023 m. II ketvirtis

Iš viso 1:

Premija už vienkartinių VMI veiklai ypač svarbių užduočių atlikimą.

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. IV ketvirtis

 

 

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

Iš viso 54, iš jų:

1 vienos pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius;

3 vienos pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

33 asmenų suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

15 asmenų įteikta vardinė dovana – ekslibris ž prasmingą darbą VMI

2 premijos atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis.

2023 m. II ketvirtis

Iš viso 4, iš jų:

1 premija atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis.

2 asmenims įteikta vardinė dovana – ekslibris už prasmingą darbą VMI

1 vienos pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. IV ketvirtis

 

 

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

Iš viso 28, iš jų:

3 padėkos, įvertinus valstybės tarnautojo kasmetinę tarnybinę veiklą labai gerai;

8 vardinės dovanos, įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai;

3 vienkartinės piniginės išmokos, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

11 iki 5 mokamų poilsio dienų, įvertinus valstybės tarnautojo kasmetinę veiklą labai gerai;

3 Turto banko padėkos už konstruktyvų bendradarbiavimą, siekiant efektyviai valdyti pastatus ir kurti patrauklią darbo aplinką.

2023 m. II ketvirtis

Skatintų nebuvo

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. IV ketvirtis

 

 

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis

Iš viso 17, iš jų:

5 vardinės dovanos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 vienos pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

8 suteiktos mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

3 vienkartinės piniginės išmokos už vienkartinės ypatingos svarbos VMI veiklai užduoties atlikimą.

2023 m. II ketvirtis

Iš viso 20, iš jų:

19 vienkartinės piniginės išmokos už vienkartinės ypatingos svarbos VMI veiklai užduoties atlikimą;

1 premija už gerai atliktą darbą bei veiklos rezultatus.

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. IV ketvirtis