Pranešimai apie korupciją

Pranešimų apie korupciją pateikimo tvarka:

Bendradarbiavimas su Specialiųjų tyrimų tarnyba:

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) Vidaus saugumo skyriaus Korupcijos prevencijos ir kontrolės poskyris, gavęs informacijos apie galimas VMI prie FM ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, parengia raštą VMI prie FM viršininkui dėl gautos informacijos perdavimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi.