STOP "šešėliui"

Čia galite pateikti anoniminį Pagalba Teikiant šį pranešimą, nereikia nurodyti savo vardo, pavardės, kontaktinių ar kitų savo asmens duomenų. pranešimą apie mokestinius pažeidimus, pavyzdžiui, neregistruotą veiklą, pajamų neapskaitymą, darbo užmokesčio mokėjimą „vokeliuose“ ir kt.
Atsakymai į pateiktus pranešimus ir informacija apie priimtus sprendimus nėra teikiama. Pagalba Atsakymas į Jūsų pateiktą pranešimą ir informacija apie pagal pateiktą pranešimą atliktus VMI veiksmus, priimtus sprendimus ir jų rezultatus, nebus teikiama, nes vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje nustatyta pareiga, neturime teisės atkleisti tokios informacijos.

Jeigu, gavus pranešimą ir įvertinus jame pateiktą informaciją, bus nustatyta, kad ji nesusijusi su VMI kompetencija, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, pranešimas (kartu su visa jame pateikta informacija) bus persiųstas nagrinėti kitai institucijai pagal kompetenciją.

Detalesnę informaciją apie pranešimų teikimą galite rasti aprašyme.

Jūsų pilietiškumas pranešant apie mokestinius pažeidimus, į valstybės biudžetą jau padėjo sugrąžinti virš 43,5 mln. eurų nuslėptų mokesčių.
Dėkojame Jums.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, susijusius su VMI darbuotojų veikla, galite šioje nuorodoje nurodytais būdais.


INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMĄ

*pažymėti laukai yra privalomi

Pažeidimo tipas*
Pagalba Pasirinkite pažeidimo tipą iš sąrašo, t. y. su kokia sritimi susijęs galimas pažeidimas, apie kurį norite pranešti. Jeigu tinkamo tipo nerandate, pasirinkite „Kita“.
Pažeidimo vietos adresas*
Pagalba Nurodykite pažeidimo vietos adreso duomenis, kurie Jums žinomi (miesto ar kaimo vietovės, gatvės pavadinimą, namo, buto numerį) ir (arba) vietą, kur vyksta / vyko pažeidimas.
Pažeidimo laikas / laikotarpis ir pažeidimo aprašymas*
Pagalba Nurodykite pažeidimo datą ir (arba) laikotarpį, kada vyksta / vyko pažeidimas, aprašykite pažeidimą ir su juo susijusias Jums žinomas aplinkybes.

INFORMACIJA APIE PAŽEIDĖJĄ

Pažeidėjo vardas, pavardė / pavadinimas ar kita Jums žinoma informacija apie pažeidėją*
Pagalba Jeigu Jums nėra žinomas pažeidėjo vardas, pavardė arba įmonės, elektroninės parduotuvės pavadinimas, nurodykite kitą Jums žinomą informaciją apie pažeidėją, pvz.,
  • asmens ir (arba) įmonės kodą
  • veiklos vykdymo vietos ir (arba) pažeidėjo gyvenamosios vietos adresą
  • transporto priemonės valstybinį numerį
  • banko sąskaitos numerį
  • elektroninio pašto adresą
  • telefono numerį
  • ar kt.
Tekstas atpažinimui Atnaujinti CAPTCHA

Naudinga informacija