Susitarimai dėl mokesčio

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 str.  numatyta, kad  mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu. Derybas inicijuoti gali tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius.

Pateikiami statistiniai duomenys apie 2022 metais VMI pasirašytus susitarimus su mokesčių mokėtojais:

Gauta prašymų per 2022 metus

Iš viso pasirašyta susitarimų

Su kuo pasirašyti susitarimai

Kada pasirašyti susitarimai

Derybų objektas,  Eur

Sutarta sumokėti suma po derybų, Eur

Su fiziniais asmenimis

Su juridiniais asmenimis

Mokestinio ginčo metu[1]

Mokestinio patikrinimo ir mokestinio tyrimo metu

Iš viso

(mokesčiai, delspinigiai ir baudos)

Iš jų mokesčiai

206

95

53

42

19

76

40 565 977

32 142 135

18 301 052

Su fiziniais asmenimis derybos dažniausiai vyksta kai mokesčių mokėtojai negali pagrįsti iš kokių  šaltinių jie gavo pajamų savo išlaidoms patirti, pvz.  suteikti paskolas savo įmonėms, pasistatyti namą. Tokiais atvejais vertinamos visos mokesčio mokėtojo ir jo šeimos pajamos ir išlaidos  ne tik už tikrinamąjį laikotarpį, bet ir ankstesnius metus, siekiant nustatyti kokias jis santaupas galėjo turėti ir kiek jis galėjo gauti neapmokestintų pajamų.  Taip pat dažnai ginčai vyksta kai fiziniai asmenys vykdo ekonominę  prekybos nekilnojamuoju turtu veiklą, tačiau neapskaičiuoja, nedeklaruoja ir nesumoka pridėtinės vertės mokesčio

Su juridiniais asmenimis daugiausiai susitarimų pasirašyta dėl pridėtinės vertės mokesčio, kai mokesčių mokėtojai įrodinėja  PVM atskaitos ar 0 PVM tarifo taikymo pagrįstumą, mokesčių administratoriui nustačius, kad mokėtojas žinojo arba galėjo žinoti apie dalyvavimą PVM sukčiavime, kai mokėtojai  nepagrįstai pasinaudoja PVM atskaita dėl įsigytų prekių ir paslaugų, neskirtų PVM apmokestinamąjai veiklai. 

 Derybos vykdomos ir tokiais atvejais, kai mokesčių administratorius taiko turinio prieš formą principą arba mokesčius apskaičiuoja pagal savo įvertinimą, tačiau neturi neginčijamų įrodymų dėl savo apskaičiuoto mokesčio dydžio. 

 


[1] Kai mokestinį ginčą nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija, Vilniaus apygardos administracinis teismas, Lietuvos vyriausias administracinis teismas