Trečiosiose šalyse ar teritorijose sumokėto PVM (ar jam tapataus mokesčio) susigrąžinimas

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, turi teisę susigrąžinti už Europos Sąjungos teritorijos ribų sumokėtą PVM (ar jam tapatų mokestį), jeigu taikant abipusiškumo principą,  PVM sumokėtas Lietuvoje grąžinamas atitinkamos trečios šalies ar trečiosios teritorijos apmokestinamiesiems asmenims.

Šiuo metu Lietuvoje apmokestinamieji asmenys dėl PVM mokesčio (ar jam tapataus mokesčio), sumokėto už Europos Sąjungos ribų, grąžinimo gali kreiptis į:

Armėnijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės (numatyti tam tikri apribojimai), Kanados, Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos mokesčių administratorius.

Pažymėtina, kad sąrašas valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai, į kurias Lietuvos apmokestinamieji asmenys gali kreiptis dėl jose sumokėto PVM (ar jam tapataus mokesčio) grąžinimo, nėra baigtinis ir gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kitų šalių PVM grąžinimo Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims praktiką.