Vadovų darbotvarkės 2022 m.

VMI prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, nuo 2017-07-01 viešai teikia informaciją apie VMI prie FM viršininko, VMI prie FM viršininko pavaduotojų, AVMI viršininkų planuojamus susitikimus  VMI patalpose, kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
 
Data ir laikas  Tema Informacija 

2022-11-10

8:15

VMI prie FM viršininko pavaduotojo Artūro Klerausko darbotvarkė

Susitikimo tikslas:
Programinės įrangos pristatymas

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Proit“ valdybos primininkas S. Eiva

Netcompany-intrasoft atstovas M. Theophylactou

 

2022-07-13

13:00

VMI prie FM viršininko pavaduotojo Martyno Endrijaičio darbotvarkė

Susitikimo tikslas:
Naujo didžiojo mokesčių mokėtojo UAB Binance veiklos pristatymas.

Susitikime dalyvaujantys asmenys:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas M. Endrijaitis

VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius V. Buginskis

VMI prie FM Kontrolės departamento vyresnioji patarėja L. Viešūnienė

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja D. Ambrazevičienė

VMI prie FM Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas R. Ragėnas

VMI prie FM Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus patarėja J. Mazėtienė

VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento vyresnioji patarėja A. Davidavičienė

VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento, Pelno ir kitų mokesčių skyriaus patarėja I. Kluga

VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento, PVM ir akcizų skyriaus vedėja D. Vaitkūnienė

VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento, PVM ir akcizų skyriaus vyriausioji specialistė M. Ramanauskienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB Binance atstovai

 

2022-06-11

11:00

VMI prie FM viršininko pavaduotojo Martyno Endrijaičio darbotvarkė

Susitikimo tikslas:
Dėl apmokestinimo klausimų

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas M. Endrijaitis

Teisės departamento Apeliacijų skyriaus specialistas E. Fedorovičius

Vidaus saugumo skyriaus vyriausioji specialistė A. Sadauskė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

J.P.

 

2022-05-13

10:30

VMI prie FM viršininkės Editos Janušienės ir VMI prie FM viršininkės pavaduotojo Artūro Klerausko darbotvarkė.

Susitikimo tikslas:
Dėl atlikto patikrinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

VMI prie FM Teisės departamento vyresnioji patarėja A. Gaudutytė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

I.B.

 

2022-04-15

13:00

Dėl standartinės audito duomenų rinkmenos naudojimo praktikos

Susitikimo tikslas:
Dėl standartinės audito duomenų rinkmenos naudojimo praktikos

Dalyvaujantys asmenys:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktorė V. Jakienė

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja D. Ambrazevičienė

VMI prie FM Kontrolės departamento vyresnioji patarėja, atliekanti Mokesčių planavimo kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjo funkcijas, L. Viešūnienė

VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento vyresnioji patarėja R. Giedrienė

VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento vyresnioji patarėja V. Eidimtienė

VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento V skyriaus patarėjas A. Iščiuk

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Profesinių paslaugų bendrovės „EY“ Mokesčių praktikos darbo grupės vadovė Milda Pociūnienė

Profesinių paslaugų bendrovės „EY“ partneris Irmantas Misiunas

 

2021-07-19

11:30

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Mykolu Majausku.

Susitikimo tikslas:
Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Mykolu Majausku.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius V. Buginskis

VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė S. Aliukonytė – Šnirienė

VMI prie FM Akcizų administravimo departamento direktorius Ž. Grekas

VMI prie FM Teisė departamento direktorė R. Virvilienė

VMI prie FM Teisė departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja A. Černevičiūtė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos Respublikos Seimo narys M. Majauskas

 

2021-06-28

11:30

Dėl mokesčių administratoriaus darbuotojų veiksmų mokestinio patikrinimo metu.

Susitikimo tikslas:
Nuotolinis susitikimas su advokatų kontoros WINT advokatu Dainiumi Daugirda dėl mokesčių administratoriaus darbuotojų veiksmų mokestinio patikrinimo metu.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

 

VMI prie FM Kontrolės departamento vyresnioji patarėja K. Jakštienė

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento D. Ambrazevičienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos Respublikos Seimo narys M. Majauskas

Plačiau

 

2021-06-28

11:30

Dėl mokesčių administratoriaus darbuotojų veiksmų mokestinio patikrinimo metu.

Susitikimo tikslas:
Nuotolinis susitikimas su advokatų kontoros WINT advokatu Dainiumi Daugirda dėl mokesčių administratoriaus darbuotojų veiksmų mokestinio patikrinimo metu.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

 

VMI prie FM Kontrolės departamento vyresnioji patarėja K. Jakštienė

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento D. Ambrazevičienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos Respublikos Seimo narys M. Majauskas

Plačiau

 

 

 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

 

 

 

Susitikimo tikslas:

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

 

Kiti

 

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

 

Plačiau

 

 

 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2022-09-16

08.50-09:15 val.

Dėl informacijos pateikimo

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija dėl nepriemokos atidėjimo

2022-05-26

11.30-12.00 val.

Dėl informacijos pateikimo

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, Kauno AVMI Kontrolės departamento direktorė Ligita Brazlauskienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija dėl mokesčių sumokėjimo

2022-04-20

16.45-17.00 val.

Dėl informacijos pateikimo

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija dėl nekilnojamo turto mokesčio

2021-11-03

16.00-16.10 val.

Dėl informacijos pateikimo

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

AVMI viršininkė Judita Stankienė, Kauno AVMI MPD IV skyriaus vedėja Ingrida Suchockienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija dėl parduoto nekilnojamo turto mokesčio

2021-06-01

16.00-17.00 val., ZOOM susitikimas

Dėl informacijos pateikimo

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė ir Kauno AVMI KD direktorė Ligita Brazlauskienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „MB projects“ direktorė Alma Michaliunjo ir atstovaujantys asmenys Dainius Daugirda ir Mantas Michaliunjo.

Plačiau

Suteikta reikiama informacija.

2021-02-08

11.00-11.10

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl konsultacijos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Atsakymai gauti visais rūpimais klausimais.

2020-11-30

14.00-14.25

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

Kauno AVMI KD direktorė Ligita Brazlauskienė
Kauno AVMI KD Gyventojų patikrinimo skyriaus vedėja Birutė Petkevičienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Dėl mokestinio patikrinimo eigos.

2020-10-30

10.30-11.00

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus patarėja Daiva Asakavičienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Kautra, UAB vadovas Linas Skardžiukas

Plačiau

Suteikta konsultacija dėl nepriemokų.

2020-10-19

14.10-15.20

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

Kauno AVMI KD direktorė Ligita Brazlauskienė

KD I Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vyriausioji specialistė Simona Grizickienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB ,,BitDegree“ įgalioti asmenys Ervinas Rimdeika ir Alma Kvederienė

Plačiau

Suteikta konsultacija.

Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-09-28

13.00-13.55

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

Kauno AVMI KD vyresnioji patarėja Ingrida Kalinauskienė

KD III Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vedėja Daiva Mažionytė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Tandemus“ direktorė Raida Budrikienė, vyr. finansininkė Laima Stramskauskienė

Plačiau

Susitikimas dėl patikrinimo metu nustatytų faktų ir galimybės teikti pastabas.

Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-09-21

11.00-11.45

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė

Kauno AVMI MPD direktorė Daiva Baniulienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija dėl lengvatų.

2020-09-11

13:30-14:45

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė Judita Stankienė

Kauno AVMI MPD direktorė Daiva Baniulienė

Kauno AVMI MPD V skyriaus vedėjas Antanas Andriuškevičius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB ,,Gytsta“ vadovas Gytis Gaubys ir fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija dėl mokestinių prievolių vykdymo.

2020-05-20

10:00-10:45

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė Judita Stankienė

KAVMI KD direktorė Ligita Brazlauskienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Aptarti klausimai susieti su informacija apie patikrinimo eigą ir bendradarbiavimu su mokesčių administratoriumi.

2020-03-09

10:55-11:15

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė Judita Stankienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Paaiškinta, kaip reikia teikti pranešimus apie mokestinius pažeidimus.

 

 Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

2022-10-19,

9:30

Dėl patikrinimo

Susitikimo tikslas:
pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI Viršininkas Audrius Morkūnas

Klaipėdos AVMI KD Direktorė Vida Okuličienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Prie Lukšto“ Direktorius Algirdas Ubartas

Direktorius komercijai Aurimas Ubartas

 

2022-06-15,

10:00

Dėl NT turto mokesčio

Susitikimo tikslas:
pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI Viršininkas Audrius Morkūnas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbiami)

 

2022-06-14,

15:00

Dėl informacijos pateikimo apie galimai neteisėtą įmonės veiklą

Susitikimo tikslas:
pateikti informaciją

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI viršininkas Audrius Morkūnas, Kontrolės departamento OP kontrolės skyriaus vedėjas Robertas Pocius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbiami)

 

2021-07-29,

11:00

Nuotolinis susitikimas MM pageidavimu dėl atliekamų kontrolės veiksmų

Susitikimo tikslas:
Nuotolinis susitikimas MM pageidavimu dėl atliekamų kontrolės veiksmų

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI Viršininkas Audrius Morkūnas, KD Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo Skyriaus vedėjas Kęstutis Maitušis, KD JAPS vedėja Rita Šatkauskienė, KD JAPS vyriausioji specialistė Valinija Varapnickienė, KD JAPS vyriausiasis specialistas Andrius Žukas.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Translandijos transportas“ ir UAB“ Dagyta“ atstovai Rimantas Norkus, Neringa Vaitkienė, Skaistė Gasiulienė

 

 

 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2022-08-02

 

Dėl piniginių lėšų išieškojimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl piniginių lėšų išieškojimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė, Šiaulių AVMI Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo sk. vedėja Danutė Kulikauskienė, VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento, Nepriemokų išieškojimo organizavimo sk. patarėjas Gintaras Borusas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Išnagrinėti pateiktą pranešimą ir informuoti pranešėją apie priimtus sprendimus.

Data ir laikas  Tema Informacija 

2022-01-25

12:50 - 13:15

Dėl Atsiskaitymo su biudžetu pažymos.

Susitikimo tikslas:
Dėl Atsiskaitymo su biudžetu pažymos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB HEINKEL LEO-Ti, UAB direktorius Leonas Šarūnas Šniras

Plačiau
Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-09-30

11:00

Dėl UAB IMPLAMEDICA mokestinio tyrimo eigos.

Susitikimo tikslas:
Dėl patikrinimo metu nustatytų aplinkybių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė,

Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė,

Kontrolės departamento Juridinių asmenų patikrinimų sk. vedėja Diana Šeškevičienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB IMPLAMEDICA įgaliotas asmuo Soheil Bechara, UAB Added Value auditorius Arvydas Vainoras.

Plačiau

Aptarta mokestinio tyrimo eiga ir pasiūlyta bendradarbiauti pateikiant turimus dokumentus sudarytų sandorių pagrindimui.

Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-09-23

13:00

Dėl pakartotinio patikrinimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl patikrinimo metu nustatytų aplinkybių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė,

Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

INDUSTRIAL GROUP, UAB direktorius Artūras Tupikas.

Plačiau

Pasiūlyta bendradarbiauti ir greitu metu, teisės aktų nustatyta tvarka, priimti sprendimus susijusius su paskirtu pakartotiniu patikrinimu.

Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-08-24

10:30

Dėl patikrinimo metu nustatytų aplinkybių.

Susitikimo tikslas:
Dėl patikrinimo metu nustatytų aplinkybių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė, atliekanti viršininko funkcijas, Rima Rasickienė,

Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriaus vedėja Danutė Kulikauskienė,

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Artūras Tupikas, Industrial group, UAB vadovas.

Plačiau

Pateiktas siūlymas susitarti. Informuota, kad susitarimas teikiamas raštu. Tai pat, kad galima teikti pastabas per 30 k. d., kaip numatyta teisės aktuose.

2020-07-24

13:30

Dėl patikrinimo akte priskaičiuotų sumų.

Susitikimo tikslas:
Dėl patikrinimo akte priskaičiuotų sumų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Artūras Tupikas, Industrial group, UAB vadovas

Plačiau

Pateiktas siūlymas susitarti. Informuota, kad susitarimas teikiamas raštu. Tai pat, kad galima teikti pastabas per 30 k.d., kaip numatyta teisės aktuose.

2020-06-22

14:30

Dėl mokestinio ginčo.

Susitikimo tikslas:
Dėl galimybės tartis dėl mokesčio dydžio vykstančiame mokestiniame ginče.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė, atliekanti viršininko funkcijas, Rima Rasickienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB "Rengmė" vadovas G. Bičkus

Plačiau

Kadangi mokestinis ginčas jau vyksta teismuose, tai paaiškinta apie MAĮ 71 str. numatytą galimybę teikti prašymą tartis bet kuriame mokestinio ginčo etape ir prašymas šiuo atveju bus nagrinėjamas VMI prie FM

2020-02-13

13:00

Dėl antstolio priskaičiuotų sumų už dovanotą nekilnojamąjį turtą.

Susitikimo tikslas:
Dėl antstolio priskaičiuotų sumų už dovanotą nekilnojamąjį turtą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė,

konsultavo telefonu Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento II sk. vyr. specialistė Edita Pakeltienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Grąžinti patirtas išlaidas.

2020-02-03

11:00

Dėl atliekamo patikrinimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl atliekamo patikrinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė,

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė,

Kontrolės departamento Gyventojų patikrinimo sk. vedėja Viktorija Aleksejenko

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Siūlymas dar kartą įvertinti mokesčių mokėtojo siųstus dokumentus, susijusius su atliekamu patikrinimu.

2020-01-14

15:00

Dėl įmonės veiklos / plėtros.

Susitikimo tikslas:
Dėl įmonės veiklos / plėtros.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė, atliekanti viršininko funkcijas Rima Rasickienė

Kontrolės departamento vyresnioji patarėja Simona Iljičiovienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Autogedas" akcininkas Gediminas Kairys

Plačiau

Stebėti / kontroliuoti konkurencingų įmonių „šešėlinę" veiklą.

2020-01-09

13:30

Dėl galimai neteisėtos veiklos.

Susitikimo tikslas:
Dėl galimai neteisėtos veiklos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Siūlymas įvertinti pateiktą informacija apie galimai neteisėtą veiklą.

 

 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

 

 

 

Susitikimo tikslas:

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

 

Kiti

 

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

 

Plačiau

 

Naudinga informacija