VMI prisijungimo priemonių gavimo būdai

  1. Užsienio valstybės asmuo (fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas arba valdymo organo įgaliotas asmuo), kuris neturi VMI suteikto mokesčių mokėtojo kodo ar asmens kodo Lietuvoje, VMI prisijungimo priemones gali gauti:
  • fizinis asmuo, pateikęs užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą suteikti prisijungimo prie VMI informacinių sistemų priemones VMI aptarnavimo skyriuje*,  atsiuntęs klasikiniu paštu (siunčiant prašymą paštu būtina pridėti notaro patvirtintą ar kita teisės aktų nustatyta tvarka asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją) arba VMI elektroninio pašto adresu [email protected] pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;

Po prašymo pateikimo VMI prisijungimo priemonės suteikiamos pasirinktu būdu, t. y. išsiunčiamos prašyme nurodytu asmeniniu elektroninio pašto adresu arba adresu korespondencijai gauti.

  • užsienio juridinio asmens vadovas arba valdymo organo įgaliotas asmuo, pateikęs užsienio juridinio asmens, kuris registruojasi į VMI Mokesčių mokėtojų registrą mokesčių mokėjimo tikslais ir kurio vardu norima prisijungti prie VMI elektroninių sistemų, prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro, forma FR0227 (toliau – Prašymas) atvykus į VMI aptarnavimo skyrių* arba atsiuntus klasikiniu paštu;

Prašyme nurodytam užsienio juridinio asmens vadovui arba valdymo organo įgaliotam asmeniui bus išsiunčiamos VMI prisijungimo priemonės elektroniniu paštu, nurodytu Prašyme (jei elektroninio pašto adresas nurodomas), ir VMI turimais duomenimis, jis nesinaudoja kitais prisijungimo prie VMI el. sistemų būdais.

  1. Užsienio valstybės asmuo (fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas arba valdymo organo įgaliotas asmuo), kuris turi VMI suteiktą mokesčių mokėtojo kodą ar Lietuvoje suteiktą asmens kodą, VMI prisijungimo priemones gali gauti pateikęs laisvos formos prašymą išduoti VMI prisijungimo priemones:
  • VMI aptarnavimo skyriuje*;
  • atsiuntęs klasikiniu paštu (siunčiant prašymą paštu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);
  • paskambinęs į Mokesčių informacijos centrą tel. +370 5 260 5060 ir nurodęs savo asmeninį elektroninio pašto adresą (skambinantieji asmenys yra identifikuojami vienu iš Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse nustatytų būdų).

Po prašymo pateikimo VMI prisijungimo priemonės suteikiamos pasirinktu būdu, t. y. išsiunčiama prašyme nurodytu asmeniniu elektroninio pašto adresu arba adresu korespondencijai gauti.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu.