Domiuosi žemės mokesčiu

Žemės mokestis, apskaičiavimas, lengvatos, sumokėjimas

Pradedu individualią veiklą

Individuali veikla pagal pažymą, individuali veikla pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimo palyginimas

Steigiu įmonę

Verslo formos, mokesčiai ir jų apskaita, darbuotojų samdymas, įgaliojimų tvarkymas

Gavau turto pardavimo / nuomos pajamų

Nekilnojamojo turto, privalomai registruotino turto, finansinių priemonių, nenukirsto miško, apvaliosios medienos, kito neregistruotino turto, atliekų pardavimo pajamų, nuomos pajamų

Domiuosi mokesčių ir baudų sumokėjimu, savo permokomis ir skolomis

Duomenys mokesčių apskaitos kortelėje, permokos, nepriemokos, administracinės baudos

Gavau pajamų užsienyje

Pajamų apmokestinimas, dvigubo apmokestinimo naikinimas, deklaravimo ir mokesčio sumokėjimo tvarka

Noriu pasinaudoti GPM lengvatomis

Pastatų apdailos ir remonto darbai, lengvojo automobilio remonto darbai, nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugos, kitos lengvatos

Tapau ūkininku

Registravimas, pajamos ir jų apmokestinimas, leidžiami / neleidžiami atskaitymai, pareigos, nutraukimas

Noriu prisijungti prie VMI informacinių sistemų / atstovauti kitą fizinį ar juridinį asmenį

Prisijungimas, teisių suteikimas / nutraukimas Mano VMI, EDS, i.MAS, MOSS, AIS, EPRIS, TIES sistemose

Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu

Pajamų deklaravimas, gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymas, turto deklaravimas, paramos skyrimas