DUK apie duomenis mokesčių apskaitos kortelėje

1. Kodėl rodo nepriemoką, jei mokestis sumokėtas šiandien/vakar?

Sumokėjus įmoką, pateikus deklaraciją, ar atlikus kitą veiksmą, mokestinių prievolių likučiai perskaičiuojami VMI mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje, o perskaičiuoti rezultatai perkeliami į Mano VMI. Dėl duomenų perskaičiavimo ir perkėlimo gali būti taip, kad realūs apskaitos duomenys skirsis nuo pateiktų Mano VMI duomenų, todėl prašome duomenis tikrinti praėjus kelioms paroms po naujų apskaitos duomenų registravimo (sumokėjimo, deklaracijos pateikimo ir kitų veiksmų).

Informuojame, kad delspinigių prievolės apskaičiuojamos ir į Mano VMI perkeliamos mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio 1―3 dienomis.


2. Kur rasti duomenis, kiek turiu sumokėti, kokia yra nepriemoka?

Mano VMI vartotojai informaciją apie nesumokėtų mokesčių ir delspinigių likučius gali pasitikrinti autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI, skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė −> Apskaitos duomenys −> Prievolės ir delspinigiai.

Informuojame, kad delspinigių prievolės apskaičiuojamos ir į Mano VMI perkeliamos mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio 1―3 dienomis.


3. Kokiu būdu sužinoti apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais?

Jei mokesčių mokėtojams nepakanka informacijos Mano VMI sistemoje, skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė −> Apskaitos duomenys, fiziniai ir juridiniai asmenys gali užsisakyti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais.

Pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais galima užsisakyti per autorizuotą elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas −> Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos išdavimas.

Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojams išduoda atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą (FR0320 forma) per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos arba nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą (forma FR0321) per 9 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.


4. Kur rasti duomenis, detaliai pagal metus ir deklaracijas, kiek turiu mokėti?

Mano VMI vartotojams informacija apie nesumokėtų mokesčių, priskaičiuotų delspinigių likučius (deklaruoto mokesčio pavadinimas, suma, sumokėjimo terminas, nesumokėtas likutis ir kt.) pateikiama mokestinių prievolių likučių suderinimo ataskaitoje.

Mokestinių prievolių likučių suderinimo ataskaitą galima užsisakyti per autorizuotą elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, Paslaugos − > Užsakyti paslaugą −> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai −> Apskaitos duomenų ataskaitos −> Mokestinių prievolių likučių ataskaita.


5. Kur rasti duomenis, kiek ir už ką apskaičiuota delspinigių?

Mano VMI vartotojams informacija apie apskaičiuotus delspinigius (nuo kokių prievolių apskaičiuota, laikotarpis, kada apskaičiuoti delspinigiai, delspinigių dydis, apskaičiuota suma ir kt.) pateikiama delspinigių ataskaitoje.

Delspinigių ataskaitą galima užsisakyti per autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai−> Apskaitos duomenų ataskaitos −> Delspinigių ataskaita.

Paaiškiname, kad dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo rengiamos atskiros delspinigių ataskaitos už laikotarpius iki euro įvedimo ir po euro įvedimo, t. y. delspinigių ataskaitą galima užsisakyti už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2014-12-31 – litais ir nuo 2015-01-01 iki XXXX-XX-XX − eurais.


6. Kur rasti duomenis, detaliai pagal metus ir deklaracijas, kokio dydžio sumą turėjau mokėti, kiek esu sumokėjęs?

Mano VMI vartotojams informacija apie deklaruotas sumas (mokesčio pavadinimas, mokėjimo terminas, mokestinis laikotarpis, deklaruota suma ir kt.), sumokėtas įmokas (data suma ir kt.), apskaičiuotus delspinigius (mokestis, terminas, apskaičiuotų delspinigių dydis) pateikiama prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštyje.

Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį galima užsisakyti per autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai −> Apskaitos duomenų ataskaitos −> Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis.

Informuojame, kad dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo rengiami atskiri žiniaraščiai už laikotarpius iki euro įvedimo ir po euro įvedimo, t. y. žiniaraštį galima užsisakyti už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2014-12-31 – litais ir nuo 2015-01-01 iki XXXX-XX-XX − eurais.


7. Kur rasti duomenis detaliai pagal metus ir deklaracijas: kokio dydžio sumas turėjau mokėti, kiek esu sumokėjęs ir kaip sumokėtos įmokos yra sugretintos (įskaitytos), kokius mokesčius padengė sumokėtos įmokos?

Mano VMI vartotojams informacija apie deklaruotas sumas (mokesčio pavadinimas, mokėjimo terminas, mokestinis laikotarpis, deklaruota suma ir kt.), priskaičiuotus delspinigius (mokestis, terminas, priskaičiuotų delspinigių dydis) ir prievolių sugretinimą pagal sumokėtas sumas su turimomis permokomis pateikiama apskaitos operacijų ataskaitoje.

Apskaitos operacijų ataskaitą galima užsisakyti per autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai −> Apskaitos duomenų ataskaitos −> Apskaitos operacijų ataskaita.

Paaiškiname, kad dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo rengiamos atskiros ataskaitos už laikotarpius iki euro įvedimo ir po euro įvedimo, t. y. ataskaitą galima užsisakyti už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2014-12-31 − litais ir nuo 2015-01-01 iki XXXX-XX-XX – eurais.