Apibendrinti duomenys apie VMI atliekamus ūkio subjektų priežiūros veiksmus bei jų rezultatus

Valstybinė mokesčių inspekcija, vykdydama ūkio subjektų priežiūrą, per 2022 m. I pusmetį atliko 221 kompleksinį ir teminį patikrinimą, 370 mokestinių tyrimų ir 2 875 operatyvius patikrinimus, iš viso – 3 466 kontrolės veiksmus.
Atlikus kontrolės veiksmus, nustatyta 21,8 mln. eur papildomai mokėtinų sumų:
• sprendimais dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta 12,46 mln. eur į biudžetą papildomai mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų;
• nustatyta neatitikimų ir prieštaravimų, kuriuos mokesčių mokėtojai pašalino, patikslindami mokesčio deklaracijas už 9,37 mln. eur sumą.