Aktualūs klausimai dėl mokestinės pagalbos

Mokestinių pagalbos priemonių taikymas finansinių sunkumų turintiems nuo energetinės krizės nukentėjusiems mokesčių mokėtojams baigėsi 2023 m. balandžio 30 d.

Mokestinės pagalbos priemonės buvo taikomos finansinių sunkumų turintiems nuo energetinės krizės nukentėjusiems juridiniams asmenims, įskaitant Lietuvos Respublikoje neregistruotus juridinius asmenis ar organizacijas, kurių nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre (toliau – JA), ir finansinių sunkumų turintiems nuo energetinės krizės nukentėjusiems fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą (toliau – FA):

  • buvo stabdomas arba nepradedamas iki 2023 m. balandžio 30 d. mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas;
  • buvo atleidžiama nuo mokestinės nepriemokos delspinigių, kurie buvo apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 7 d. iki  2023 m. balandžio 30 d., mokėjimo;
  • atleidžiama nuo mokestinės paskolos sutarties (toliau – MPS), kurios buvo ar iki š. m. rugpjūčio 31 d. bus sudarytos pagal pateiktą prašymą iki 2023 m. balandžio 30 d. dėl mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., palūkanų už visą naudojimosi šia mokestine paskola laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., mokėjimo.

 

Mokestinės pagalbos priemonių taikymo kriterijai ir jų vertinimas

 

 

1.Kokie yra kriterijai taikant mokestinę pagalbą JA dėl energetinės krizės nuo 2022 m. spalio 7 d.?

•2021 m. energijos sąnaudos sudarė 10 ir daugiau procentų šiuo laikotarpiu jo patirtų visos veiklos sąnaudų, o 2022 m. ši dalis nesumažėjo. Jeigu JA veiklą pradėjo (buvo įsteigtas) 2022 m., energijos sąnaudos skaičiuojamos nuo veiklos vykdymo pradžios.

•nevykdo šios pagrindinės ekonominės veiklos (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus ekonominės veiklos sekcijas): D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; K. Finansinė ir draudimo veikla; L. Nekilnojamojo turto operacijos; O. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas;

•nėra biudžetinė įstaiga;

•2022 m. spalio 7 d., paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir paraiškos vertinimo dieną turėjo bent vieną darbuotoją. Jei JA įsteigtas po 2022 m. spalio 3 d., darbuotojų skaičius vertinamas paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir paraiškos vertinimo dieną. Reikalavimas taikomas, jei JA atitinka šias teisines formas: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė ar viešoji įstaiga;

•nėra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, inicijuojamas likvidavimas;

•atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnyje;

•yra pateikęs Juridinių asmenų registrui 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jeigu JA finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, Juridinių asmenų registrui yra pateikęs paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinį), jeigu turi prievolę pateikti pagal galiojančius teisės aktus;

•yra pateikęs visas privalomas mokesčių įstatymų numatytas deklaracijas;

•nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu;

•nuo 2022 m. spalio 7 d. nemokėjo dividendų.


2.Kokie yra kriterijai taikant mokestinę pagalbą FA dėl energetinės krizės nuo 2022 m. spalio 7 d.?

•yra įregistravęs individualią veiklą;

•nėra įregistravęs ekonominės veiklos, įeinančios į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus ekonominės veiklos sekcijas: D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; K. Finansinė ir draudimo veikla; L. Nekilnojamojo turto operacijos;

•2021 m. energijos sąnaudos sudarė 10 ir daugiau procentų šiuo laikotarpiu jo patirtų visos veiklos sąnaudų (išlaidų), o 2022 m. ši dalis nesumažėjo. Jeigu FA veiklą pradėjo (įregistravo veiklą) 2022 m., energijos sąnaudos nuo veiklos vykdymo pradžios iki paraiškos pateikimo prieš tai buvusio mėnesio paskutinės dienos sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visos veiklos sąnaudų (išlaidų).

•nėra bankrutuojantis;

•atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnyje;

•yra pateikęs visas privalomas mokesčių įstatymų numatytas deklaracijas;

•nėra taikomos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu.


3.Ar visas veiklas vykdantiems JA gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės?

Mokestinės pagalbos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei JA nevykdo šios pagrindinės ekonominės veiklos: elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; finansinė ir draudimo veikla; nekilnojamojo turto operacijos; viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas.


4.Ar visas veiklas vykdantiems FA gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės?

Mokestinės pagalbos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei FA nėra įregistravęs ekonominės veiklos, įeinančios į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus ekonominės veiklos sekcijas: D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; K. Finansinė ir draudimo veikla; L. Nekilnojamojo turto operacijos. Veiklų, kurias vykdant nėra taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašą rasite čia.


5.Ar taikomos mokestinės pagalbos priemonės asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą?

Taikoma, jei pagal verslo liudijimą yra vykdoma veikla (išskyrus asmenis, įsigijusius verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“, kadangi asmenys, nuomojantys nekilnojamąjį turtą, nelaikomi individualią veiklą vykdančiais asmenimis) ir jei jų vykdoma veikla neįeina į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus ekonominės veiklos sekcijas: D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; K. Finansinė ir draudimo veikla; L. Nekilnojamojo turto operacijos.


6.Kokios deklaracijos vertinamos nagrinėjant JA, FA paraišką?

Vertinama, ar JA pateikė visas prievolines deklaracijas už mokestinius laikotarpius, kuriems dar nesuėjusi senatis. Vertinamas šių deklaracijų formų pateikimas: FR0600, GPM313, FR0572, PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, FR0583, FR0584, FR0566, KIT711, FR0430, FR0630, FR0630A, FR0471.

Informaciją apie deklaracijų pateikimą JA gali pasitikrinti prisijungusi prie VMI kliento profilio arba Elektroninio deklaravimo sistemos, skiltyje „Nepateikti dokumentai“.

Vertinama, ar FA pateikė visas prievolines deklaracijas už mokestinius laikotarpius. Vertinamas šių deklaracijų formų pateikimas: FR0001, GPM308, GPM309, GPM311, GPM312, GPM313, GPM314, FR0459, FR0463, FR0521, FR0522, FR0523, FR0531, FR0585, FR0600, FR0608, FR0572, FR0573, KIT711, KIT715. Informaciją apie deklaracijų pateikimą FA gali pasitikrinti prisijungęs prie Elektroninio deklaravimo sistemos, skiltyje „Nepateikti dokumentai“.


7.Kurie JA privalo turėti darbuotojų ir kokie darbuotojai vertinami?

Darbuotojų skaičiaus reikalavimas taikomas, jei JA yra:

•akcinė bendrovė;

•uždaroji akcinė bendrovė;

•žemės ūkio bendrovė;

•viešoji įstaiga.

Darbuotoju laikomas asmuo, kurio tipas yra:

•darbuotojas;

•užsienietis, turintis vizą;

•asmuo, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 str. 2 d.);

•užsienietis, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 str. 2 d.).


8.Kaip vertinamas JA darbuotojų skaičius?

Ar JA turi darbuotojų, bus vertinama paraiškos vertinimo metu pagal VMI turimus duomenis.

Vertinama, ar JA 2022 m. spalio 7 d., paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir paraiškos vertinimo dieną turėjo bent vieną darbuotoją.

Jei JA įsteigtas po 2022 m. spalio 3 d., darbuotojų skaičius vertinamas paraiškos pateikimo mėnesio pirmą darbo dieną ir paraiškos vertinimo dieną.


9.Kokioms nepriemokoms netaikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl energetinės krizės?

Mokestinės pagalbos priemonės nėra taikomos baudoms už administracinius nusižengimus, mokestinėms nepriemokoms, apskaičiuotoms pagal patikrinimo aktus, bei prievolėms pagal vykdomuosius dokumentus.

 

10.Ar taikomos mokestinės pagalbos priemonės restruktūrizuojamoms įmonėms?

Jei restruktūrizuojama įmonė atitinka kriterijus, patenkinus paraišką, restruktūrizuojamiems JA taikomos mokestinės pagalbos priemonės:

•stabdomas arba nepradedamas iki 2023 m. balandžio 30 d. mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas;

•atleidimas nuo mokestinės nepriemokos delspinigių, kurie apskaičiuojami už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., mokėjimo.

Restruktūrizuojama įmonė negalės sudaryti MPS ir mokestinę nepriemoką turės sumokėti iki 2023 m. balandžio 30 d.


11.Kaip bus taikoma mokestinė pagalba, jei JA ar FA kreipsis 2023 m. sausio mėnesį?

Mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas nevykdomas nuo paraiškos pateikimo dienos, o tenkinus paraišką JA ir FA atleidžiami nuo mokestinės nepriemokos delspinigių, kurie apskaičiuojami už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., mokėjimo.

Taip pat, jeigu patenkinus paraišką, iki 2023 m. balandžio 30 d. bus pateiktas prašymas sudaryti MPS dėl mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., JA ir FA bus taikomas atleidimas nuo sudarytos MPS palūkanų už visą naudojimosi šia mokestine paskola laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. mokėjimo.

 

Paraiškos pateikimo ir pildymo tvarka


12.Kur ir iki kada galima kreiptis dėl mokestinės pagalbos taikymo?

JA ir FA, pageidaujantys pasinaudoti mokestine pagalba, ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 28 d. turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai finansinių sunkumų turinčio nuo energetinės krizės nukentėjusio JA ar FA Paraišką taikyti mokestinės pagalbos priemones (toliau – paraiška).


13.Ar galima Paraišką teikti el. paštu, ar tik per Mano VMI?

Paraišką galima teikti tik prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, skiltyje „Paslaugos -> Kitos paslaugos“.

Kitais būdais pateiktos Paraiškos nebus vertinamos.


14.Kiek laiko nagrinėjama pateikta paraiška?

Paraiškos dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo (išieškojimo nevykdymo, stabdymo, atleidimo nuo delspinigių) nagrinėjimo terminas – iki 20 darbo dienų.


15.Ar galima paraišką tikslinti?

Jeigu JA ar FA, pateikęs paraišką, nurodė neteisingą informaciją (duomenis) arba paraiškoje nurodyta informacija (duomenys) pasikeitė, jis paraišką patikslina – pateikia naują paraišką. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. vasario 28 d. Jeigu paraiška tikslinama pateikiant naują paraišką, paraiškos pateikimo data yra laikoma paskutinės paraiškos pateikimo data.


16.Ar gali VMI paprašyti papildomų dokumentų paraiškos vertinimo metu?

Paraiškos vertinimo metu VMI gali paprašyti pateikti dokumentus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytus duomenis, jei JA VMI Kliento profilyje yra vertinamas kaip rizikingas, t. y. paraiškos vertinimo dieną turi vertinamo duomens įvertį (-čius), pažymėtą (-us) raudona spalva ir kitais atvejais, kai reikalinga įsitikinti JA ar FA pateiktų duomenų teisingumu. VMI paprašius JA ar FA pateikti dokumentus, JA ar FA juos turi pateikti per 10 darbo dienų.


17.Ar vyksta mokestinės nepriemokos išieškojimas paraiškos vertinimo metu?

Paraiškos vertinimo metu stabdomas arba nepradedamas mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., išieškojimas.


18.Ar gali būti paraiška netenkinama?

Paraiška netenkinama, jei JA ar FA neatitinka bent vieno iš nustatytų kriterijų, ar jei, paprašius pateikti papildomus dokumentus, siekiant įvertinti, ar paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai nepateikiami, ar pagal pateiktus dokumentus nustatoma, kad JA ar FA neatitinka nustatytų kriterijų.


19.Kokios yra paraiškos netenkinimo pasekmės?

Netenkinus paraiškos, netaikomos mokestinės pagalbos priemonės, vykdomas mokestinės nepriemokos išieškojimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.


20.Ar paraiška gali būti teikiama pakartotinai?

Pakartotinai paraiška gali būti teikiama ir vertinama tuo atveju, jei mokestinės pagalbos priemonės dar nėra suteiktos ir pasikeitė aplinkybės dėl nustatytų kriterijų ar paraiška nebuvo tenkinta, nes nebuvo pateikti VMI pareikalauti papildomi dokumentai (tokiu atveju turi būti pateikti ir visi VMI pareikalauti papildomi dokumentai).


21.Kokiu būdu JA ar FA sužinos apie priimtą VMI sprendimą dėl pateiktos paraiškos?

Apie priimtą sprendimą dėl paraiškos tenkinimo / netenkinimo JA ir FA informuojami per Mano VMI.

 

Sąnaudų apskaičiavimas ir nurodymas paraiškoje


22.Kas yra JA veiklos sąnaudos, kurių duomenis reikia nurodyti paraiškoje?

Visos veiklos sąnaudomis laikoma JA patirtų sąnaudų, susijusių su pagrindinės veiklos paslaugomis, produkcija ir prekėmis, parduotomis per ataskaitinį laikotarpį, ir veiklos sąnaudų (pardavimo, bendrųjų ir administracinių, išskyrus finansines ir kitos veiklos sąnaudas, jei jos apskaitytos kaip pardavimo arba bendrosios veiklos sąnaudos) suma.

JA, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, paraiškoje nurodyta 2021 m. visos veiklos sąnaudų suma turėtų atitikti JA pateiktoje 2021 m. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytos parduotos produkcijos, prekių, paslaugų savikainos ir veiklos sąnaudų sumą (individualių ir kitų įmonių, kurios neteikia Pelno (nuostolių ataskaitų) – 2021 m. metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A PLN204L priedo duomenis), 2022 m. visos veiklos sąnaudų suma - iki

Paraiškos pateikimo prieš tai buvusio mėnesio paskutinės dienos buhalterinės apskaitos registruose apskaitytų produkcijos, prekių, paslaugų, parduotų per nurodytą 2022 m. laikotarpį, savikainos ir to paties laikotarpio veiklos sąnaudų sumą.

Jei JA finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, paraiškoje 2021 metų stulpelyje nurodomos energijos ir veiklos sąnaudos, patirtos 2021 kalendoriniais metais.

Mokesčių administratoriui paprašius, JA turės pateikti savikainą ir veiklos sąnaudas detalizuojančią informaciją (pvz., buhalterinės apskaitos registrų duomenis).


23.Kokius sąnaudų / išlaidų duomenis FA, vykdantis individualią veiklą, turi nurodyti paraiškoje?

Nuolatinio Lietuvos gyventojo sąnaudos (išlaidos) atitinka pajamų mokesčio deklaracijos (GPM311) C dalyje (toliau – deklaracija) deklaruotus leidžiamus atskaitymus, išskyrus atvejus, kai nėra prievolės patirtų išlaidų deklaruoti deklaracijoje ar jos pateikimo terminas dar nesuėjęs. Tokiu atveju išlaidos į paraišką įrašomos iš tvarkomų apskaitos dokumentų.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo sąnaudos (išlaidos) atitinka nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijoje FR0531 (toliau – FR0531 deklaracija) deklaruotus leidžiamus atskaitymus, išskyrus atvejus kai FR0531 deklaracija nepateikta ar jos pateikimo terminas dar nesuėjęs. Tokiu atveju išlaidos į paraišką įrašomos iš tvarkomų apskaitos dokumentų.


24.Ar bus apvalinami skaičiai, jei energijos sąnaudos 2021 m. ar 2022 m., pavyzdžiui, sudaro 9,56 proc. visų sąnaudų?

Apvalinimas netaikomas, nes nustatyta aiški kriterijaus sąlyga - 2021 m. energijos sąnaudos sudaro 10 ir daugiau procentų visų šiuo laikotarpiu patirtų veiklos sąnaudų, o 2022 m. ši dalis nesumažėjo.


25.Kaip vertinamas šis kriterijus „2021 m. energijos sąnaudos sudarė 10 ir daugiau procentų šiuo laikotarpiu jo patirtų visos veiklos sąnaudų, o 2022 m. ši dalis nesumažėjo.“?

2022 m. sąnaudų dalis, kaip ir 2021 m., neturi būti mažesnė kaip 10 proc., pvz., jei 2021 m. dalis buvo 33 proc. (>=10 proc.), o 2022 m. dalis lygi 28 proc., laikoma, kad 2022 m. dalis išliko >=10 proc.


26.Ar energetinėms sąnaudoms priskiriamos sąnaudos įsigyti malkas, anglis, mazutą ar kitą kurą?

Taip, priskiriamos visos energijos (elektros energija, šilumos energija, gamtinės dujos) ir energijos išteklių, panaudotų gaminti energiją (malkos, anglys, kt.), sąnaudos. Kuras (pvz. dyzelinis), neskirtas energijai gaminti, nepriskiriamas energijos sąnaudoms.


27.Kaip apskaičiuoti energijos sąnaudas patalpų nuomininkams ir nuomotojams?

Energijos sąnaudos, patirtos JA ar FA nuomojantis patalpas, turi būti nustatomos pagal nuomotojų išrašytose sąskaitose nurodytus duomenis apie nuomininko nuomojamose patalpose patirtas energijos sąnaudas.

Jei kompensacija už energijos sąnaudas įeina į nuomos kainą (t. y. nuomotojo išrašytoje sąskaitoje suma už sunaudotą energiją atskirai neišskiriama), nuomininkas turėtų iš nuomotojo gauti sąskaitos už nuomą detalizavimą, kur būtų išskirta suma už sunaudotą energiją, nurodant energijos rūšį, sunaudotą energijos kiekį ir šių sąnaudų sumą.

Šis detalizavimas, mokesčių administratoriui paprašius, turės būti pateikiamas vertinimui.

Patalpų nuomotojas energijos sąnaudų, kurias paskirsto patalpų nuomininkams, į paraiškoje nurodomas savo veiklos ir energijos sąnaudas neturi traukti, t. y. jos turi būti eliminuojamos iš patalpų nuomotojo sąnaudų.

 

Mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo, keitimo tvarka


28.Kokia mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo tvarka JA ir FA, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės?

Prašymus dėl mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., mokėjimo atidėjimo ir ar išdėstymo, JA ar FA galės pateikti iki 2023 m. balandžio 30 d.

MPS (be palūkanų) galės būti sudaryta ne ilgesniam kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

MPS bus sudaroma po atlikto finansinės būklės vertinimo, jei tokius dokumentus JA ir FA turi pateikti, ir nustačius, kad JA ar FA patiria finansinius sunkumus ir įrodo realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką per prašomą išdėstymo laikotarpį.


29.Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų?

JA ar FA, vykdantys individualią veiklą, pagal iki 2023 m. balandžio 30 d. pateiktus prašymus sudaryti MPS ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., su prašymu turi pateikti dokumentus apibūdinančius mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės. Detali informacija apie reikalavimus teikiamam prašymui skelbiama: https://www.vmi.lt/evmi/prasymas-isdestyti-atideti-mokesciu-ar-baudu-sumokejima.

Papildomi dokumentai gali būti neteikiami, jei prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis ne ilgesniam nei iki 2024 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, o prašoma išdėstyti mokestinė nepriemoka, susidariusi nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d.:

•FA, vykdančių individualią veiklą, yra ne didesnė nei 10 000 Eur;

•JA - ne didesnė nei 100 000 Eur.

Tačiau mokesčių administratorius gali mokesčių mokėtojo paprašyti per 10 darbo dienų pateikti papildomus dokumentus.


30.Ar pakeitus sudarytos mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sąlygas reikės mokėti palūkanas?

Pakeitus MPS, kuri sudaryta be palūkanų, sąlygas palūkanos nebus skaičiuojamos už visą naudojimosi šia mokestine paskola laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Mokestinės pagalbos priemonių taikymo nutraukimas


31.Jeigu mokestinės pagalbos priemonių taikymas yra nutraukiamas, nuo kada pradedami išieškojimo veiksmai, skaičiuojami delspinigiai?

Nutraukus mokestinės pagalbos priemonių taikymą JA ir FA, nuo mokestinės pagalbos priemonių nutraukimo dienos skaičiuojami delspinigiai, vykdomas išieškojimas MAĮ nustatyta tvarka.

Priklausomai nuo mokestinės pagalbos priemonių taikymo nutraukimo priežasties, mokestinės pagalbos priemonės nutraukimo datos yra skirtingos.


32.Jeigu mokestinės pagalbos priemonių taikymas yra nutraukiamas, ar pradedamos skaičiuoti palūkanos mokestinei paskolai, sudarytai mokestinių pagalbos priemonių taikymo metu?

Nutraukus mokestinės pagalbos priemonių taikymą JA ir FA, vykdantiems individualią veiklą, jei buvo sudaryta MPS be palūkanų, palūkanos bus skaičiuojamos už visą naudojimosi šia MPS laikotarpį.