Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Aktuali informacija, susijusi su korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas", „papirkimas") yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • kyšininkavimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Teisinė atsakomybė

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225–230 straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt.
 • maksimali galima bausmė už kyšininkavimą, kai kyšio vertė didesnė nei 250 minimalaus gyvenimo lygio (MGL), – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų;
 • baudžiamoji atsakomybė numatyta ir kyšio davėjui – maksimali galima bausmė už papirkimą – laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Aktualūs teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevencija:

Tarptautiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Aktualios nuorodos

Informacija apie VMI nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas