Apmokestinamųjų asmenų įregistravimas / išregistravimas specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / arba elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos (MOSS) dalyviu

Paslaugos pavadinimas

Apmokestinamųjų asmenų įregistravimas / išregistravimas specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / arba elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos (MOSS) dalyviu.

Paslaugos gavėjai

Apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami pagal Pridėtinės vertės įstatymo nuostatas)

Paslaugos apibūdinimas

Apmokestinamieji asmenys, siekiantys tapti specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / arba elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos (MOSS) dalyviais, turi užpildyti specialų elektroninį registravimo prašymą.

Tokį registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo.

Registravimo prašymą per neautentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti tik trečiose valstybėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys ar jų įgalioti asmenys, norintys tapti ne ES schemos dalyviais.

Registravimo prašymas per autentifikuotą MOSS sistemos sritį gali būti teikiamas už apmokestinamuosius asmenis, siekiančius tapti ne ES schemos dalyviais arba ES schemos dalyviais.

Specialios schemos dalyvis iš specialios schemos gali būti išregistruotas tiek paties dalyvio prašymu, tiek mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas įregistruoti arba neregistruoti specialios schemos dalyviu turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Išregistravimo prašymas teikiamas likus mažiau nei 15 d. iki ketvirčio pabaigos.

Sprendimas dėl specialios schemos dalyvio išregistravimo iš specialios schemos pagal specialios schemos dalyvio prašymą turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per MOSS.

Paslaugos teikėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais:

1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos  Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. VA-32 „Dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.