i.APS apskaita mėsa ir paukštiena prekiaujantiems gyventojams

 

1.Kaip nuo 2024-05-01 individualią veiklą vykdantys gyventojai, prekiaujantys turgavietėse ir prekybai skirtose viešosiose vietose mėsa ir jos produktais, turės tvarkyti savo apskaitą?

 

Individualia veikla besiverčiantys gyventojai turgavietėse ir prekybai skirtose viešosiose vietose prekiaujantys mėsa, paukštiena ir jų produktais nuo 2024-05-01 išlaidų ir pajamų apskaitą turės vesti tik elektroniniu būdu per VMI virtualų buhalterį i. APS. Popierinio apskaitos žurnalo nebelieka.

Atvežus naują mėsos ir paukštienos produkciją jų įsigijimo dokumentų duomenys prieš pardavimą turi būti suvesti į i.APS kaip išlaidos. Gautas pajamas reikės suvesti ne kasdien, tačiau vieną kartą į mėnesį, t. y. mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio pabaigos, suvedama per tą mėnesį gautų pajamų suma.


2.Kam įsigalioja pareiga vesti turgavietės pajamų apskaitą su i.APS?

 

Tik gyventojams, kurie yra įregistravę individualią veiklą pagal pažymą bei įsigiję verslo liudijimus ir turgavietėse ar viešose prekybos vietose pardavinėja mėsą, paukštieną ir jų produktus.


3.Kas yra laikoma mėsa?

 

Mėsos sąvoka yra apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004.

Mėsa – tai žemiau išvardintų gyvūnų valgomosios dalys, įskaitant kraują.

•Naminiai kanopiniai – tai naminiai galvijai (įskaitant Bubalus ir Stumbras rūšis), kiaulės, avys ir ožkos bei naminiai neporakanopiai gyvūnai;

•Paukščiai – tai ūkiuose auginami paukščiai, įskaitant naminiais nelaikomus paukščius, kurie auginami kaip naminiai gyvūnai, išskyrus Ratitae genties paukščius;

•Kiškiniai – tai triušiai, kiškiai ir graužikai;

•Laukiniai medžiojamieji gyvūnai – tai: laukiniai kanopiniai ir kiškiniai bei kiti maistui medžiojami sausumos žinduoliai, kurie pagal taikomus atitinkamos valstybės narės įstatymus laikomi laukiniais medžiojamaisiais gyvūnais, įskaitant laisvės sąlygomis, panašiomis į laukinių medžiojamųjų gyvūnų gyvenimo sąlygas, aptvertoje teritorijoje gyvenančius žinduolius, ir maistui medžiojami laukiniai paukščiai;

•Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai – tai auginami Ratitae genties paukščiai ir auginami sausumos žinduoliai, išskyrus naminius kanopinius.

•Smulkieji laukiniai medžiojamieji gyvūnai – tai laisvėje gyvenantys laukiniai medžiojamieji paukščiai ir kiškiniai;

•Stambieji laukiniai medžiojamieji gyvūnai – tai laisvėje gyvenantys laukiniai sausumos žinduoliai, kuriems netaikoma smulkiųjų laukinių medžiojamųjų gyvūnų apibrėžtis.


4.Kas yra laikoma mėsos produktais?

 

Mėsos produktais yra laikomi tie produktai, kurie nelaikomi mėsa ir yra pagaminti iš jos, tai būtų (žemiau pateiktos sąvokos yra apibrėžtos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004):

•Smulkinta mėsa - iškaulinėta ir susmulkinta mėsa, į kurią gali būti pridėta mažiau nei 1 % druskos;

•Mechaniškai atskirta mėsa arba „MAM“ – tai produktas, gautas mechaninėmis priemonėmis nuėmus mėsą nuo kaulų, gautą mėsą iškaulinėjus, arba nuo paukščių skerdenų, kai raumens skaidulų struktūra suardoma arba pakeičiama;

•Mėsos pusgaminiai – tai šviežia mėsa, įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta maisto produktų, prieskonių arba priedų, kurios vidinė ląstelių struktūra apdorojus nepakito – neprarado šviežios mėsos savybių;

•Mėsos gaminiai – tai šviežios mėsos požymių neturinti perdirbta mėsa arba iš jos pagamintas gaminys.


5.Ar mėsos produktams yra priskiriami marinuoti, kepti bei rūkyti mėsos ir paukštienos gaminiai (pvz., šašlykai, kepsniai, sparneliai ir pan.)?

 

Marinuoti produktai yra priskiriami prie mėsos pusgaminių, tačiau jeigu jie yra iškepami ar išrūkomi priskiriami prie mėsos gaminių. Todėl marinuoti, kepti bei rūkyti mėsos ir paukštienos gaminiai yra laikomi mėsos produktais.


6.Kaip naudotis ir prisijungti prie i.APS?

 

Individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek įregistravę individualią veiklą pagal pažymą, tiek įsigiję verslo liudijimus), pradedantys tvarkyti suminę apskaitą elektroniniu būdu i.APS, pirmiausia turi būti registruojami i.APS naudotojais, o tada jau turi vesti išlaidų bei pajamų duomenis atitinkamose i.APS dalyse.

Prie i.APS galima prisijungti dviem būdais: • VMI svetainėje pasirinkus VMI informacinę sistemą i.MAS per e. bankininkystę ar su VMI priemonėmis. • prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI ir pasirinkus VMI informacinę sistemą i.MAS — per e. bankininkystę ar su VMI priemonėmis.

Išbandyti, kaip veikia i.APS, susipažinti su jo funkcijomis ir galimybėmis, gyventojai gali demonstracinės virtualaus buhalterio („i.APS DEMO“) versijos, esančios VMI informacinėje sistemoje i.MAS, pagalba.

Kaip prisijungti prie i.APS galite peržiūrėti mokomąjį elektroninį įrašą, kuri galima rasti čia.


7.Kokie duomenys suvedami pirmą kartą pradedant vesti elektroninę apskaitą?

 

Pirmą kartą pradedant vesti elektroninę apskaitą turi būti suvedami pirminių į turgavietę ar prekybai skirtą viešąją vietą atsivežtos (atvežtos) mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų įsigijimo dokumentų (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito ar kt.) duomenys (serija, numeris, data, pardavėjo pavadinimas / vardas pavardė, kodas / identifikacinis numeris, bendra suma).


8.Kada individualią veiklą vykdantys gyventojai turės suvedinėti išlaidų ir pajamų duomenis į i. APS?

 

Išlaidų duomenis:

Pirmą kartą pradėdami vesti elektroninę apskaitą prieš pradedant prekybą turės suvesti pirminių į turgavietę ar prekybai skirtą viešąją vietą atsivežtos (atvežtos) mėsos, paukštienos ir jų produktų įsigijimo dokumentų duomenis.

Kiekvieną prekybos dieną, prieš tą dieną pradedant prekybą turės suvesti tą dieną naujai atsivežtos (atvežtos) produkcijos įsigijimo dokumentų duomenis. Jei produkcija atvežama prekybos metu, jos įsigijimo dokumentų duomenis reikia suvesti iš karto atvežus.

Pajamų duomenis:

Mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio pabaigos, turės suvesti per tą mėnesį gautų pajamų bendrą sumą. T. y. pajamų vesti kasdien nebereikia, jos vedamos vieną karta už mėnesį.


9.Kokius įsigijimo dokumentų duomenis į i.APS turės suvesti individualią veiklą vykdantys gyventojai?

 

Išlaidų dalyje turės būti suvedami į turgavietę ar prekybai skirtą viešąją vietą atsivežtos (atvežtos) mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų įsigijimo dokumentų (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito ar kt.) duomenys (serija, numeris, data, pardavėjo pavadinimas / vardas pavardė, kodas / identifikacinis numeris, bendra suma).


10.Kaip suvesti išlaidas į i.APS?

 

Išlaidas galima suvesti tokia tvarka:

1. Meniu punkte pasirinkti Išlaidos;

2. Pasirinkti veiklą, kuriai priskiriamos išlaidos;

3. Spausti mygtuką Įvesti išlaidas;

4. Pateiktų išlaidų įvedimo lange pasirinkti išlaidų tipą;

5. Užpildyti išlaidų duomenis ir spausti mygtuką Sukurti išlaidų įrašą.


11.Kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai, privalantys naudoti kasos aparatą, turės suvesti pajamas į i.APS?

 

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai, kurie privalo naudoti kasos aparatą per mėnesį gautas pajamas (pagal suvestas sumines kasos aparato pajamas) turės suvesti tokia tvarka:

1.Meniu punkte pasirinkti Pajamos;

2. Spausti mygtuką Įvesti pajamas;

3. Pateiktų pajamų įvedimo sąraše pasirinkti tipą Suminės kasos aparato pajamos;

4. Laukelyje Kasos aparato laikotarpis nurodyti kalendorinį mėnesį bei laukelyje Suma nurodyti bendrą tą mėnesį gautų pajamų sumą;

5. Spausti mygtuką Sukurti pajamų įrašą.


12.Kaip individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai, neprivalantys naudoti kasos aparato, turės suvesti pajamas į i.APS?

 

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai, kurie neprivalo naudoti kasos aparato per mėnesį gautas pajamas turės suvesti tokia tvarka:

1.Meniu punkte pasirinkti Pajamos;

2. Spausti mygtuką Įvesti pajamas;

3. Pasirinkti dokumento tipas Sąskaitą faktūra;

4. Skiltyje Prekių ir paslaugų duomenys nurodyti bendrą produktų pavadinimą (pvz., „mėsa ir jos produktai“ ar „paukštiena ir jos produktai“), mato vienetą – 1 vnt;

5. Laukeliuose Kaina ir Suma nurodyti bendrą per mėnesį gautų pajamų sumą (tą pačią sumą nurodyti abiejuose laukeliuose, t. y. tiek laukelyje Kaina, tiek ir laukelyje Suma);

6. Spausti mygtuką Sukurti pajamų įrašą.


13.Kaip su verslo liudijimu prekiaujantys gyventojai turės suvesti pajamas į i.APS?

 

Gyventojai prekiaujantys su verslo liudijimu (tiek naudojantys kasos aparatą, tiek neprivalantys jo naudoti) per mėnesį gautas pajamas turės suvesti tokia tvarka:

1.Meniu punkte pasirinkti Pajamos;

2. Spausti mygtuką Įvesti pajamas;

3. Pateiktų pajamų įvedimo sąraše pasirinkti tipą Suminės dienos/mėnesio pajamos;

4. Laukelyje Data nurodyti paskutinę kalendorinio mėnesio dieną, kurią vykdė prekybą bei laukelyje Suma nurodyti bendrą tą mėnesį gautų pajamų sumą;

5. Spausti mygtuką Sukurti pajamų įrašą.


14.Ar i.APS posistemyje gautų pajamų suminę apskaitą privalės tvarkyti ir gyventojai (ūkininkai), savo ūkyje užauginę žemės ūkio produktus?

 

Ne, šie gyventojai gautų pajamų suminės apskaitos i.APS posistemyje tvarkyti neprivalės. Gyventojai, savo ūkyje užauginę žemės ūkio produktų ir prekiaujantys turgavietėse ir prekybai skirtose viešosiose vietose mėsa (išskyrus paukštieną), šiuos produktus (mėsą) į savo prekybos vietą, esančią turgavietėje ar prekybai skirtoje viešojoje vietoje, turi atsivežti su žemės ūkio ir maisto produktų lydimuoju dokumentu – važtaraščiu. Šių gyventojų apskaita tvarkoma Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“, nustatyta tvarka.


15.Kokia yra numatyta atsakomybė, jeigu pajamų ir išlaidų apskaita nebus vedama per i. APS?

 

Pagal administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 205 straipsnį finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 40 Eur iki 140 Eur. Padarius pakartotinį pažeidimą bauda nuo 180 Eur iki 780 Eur.