Ar atsiranda PVM prievolės, kai nekilnojamo turto nuomos paslaugas teikia ne PVM mokėtojas?

Jei Jūs, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, teikiate PVM neapmokestinamas PVM nuomos paslaugas, tai gautas atlygis netraukiamas į 45 000 eurų sumą, kurią viršijus reikia registruotis PVM mokėtoju, todėl PVM prievolių neatsiranda. Tačiau, jei teikiate gyvenamų patalpų, kurių nuomos laikotarpis trumpesnis kaip 2 mėn., transporto priemonių stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą ir bet kokių įrenginių ar įrangos nuomos paslaugas, apgyvendinimo paslaugas, tai gautas atlygis traukiamas į 45 000 eurų sumą ir, jei ji viršijama, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM.

Išsamesnę informaciją rasite čia.