Ar galiu teikti deklaraciją, kai tretieji asmenys dar nėra pateikę duomenų apie gautas pajamas/išskaičiuotą pajamų mokestį?

Taip. Deklaraciją už 2023 metus galite teikti, jei tretieji asmenys dar nėra pateikę duomenų apie gautas pajamas/išskaičiuotą pajamų mokestį, bet Jūs turite duomenis (kurie turi būti nurodyti deklaracijoje) apie gautas pajamas/išskaičiuotą pajamų mokestį/patirtas išlaidas ir pan.

Rekomenduojame pasitikrinti duomenis, kuriuos pateikėte deklaracijoje, po š. m. vasario 15 dienos, kai tretieji asmenys turėjo pateikti duomenis, kad pasitikrintumėte, ar pateikti duomenys teisingi.