Ar parduodant nenukirstą mišką, apvaliąją medieną reikia registruoti individualią veiklą?

Tuo atveju, jei nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimas yra vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio (pvz., miškas paveldėtas, gautas dovanų, atkurta nuosavybė), tuomet individualios veiklos registruoti neprivalote.

Jeigu atsiranda veiklos požymiai, tokie kaip: savarankiškumas, tęstinumas, ekonominės naudos siekimas (pvz., miškas įsigytas tikslu parduoti nenukirstą mišką, apvaliąją medieną), tuomet turite įregistruoti individualią veiklą. Nustatant, ar veikla atitinka individualios veiklos požymius, yra įvertinamos visos veiklos vykdymo aplinkybės, t. y. savarankiškumas, priimant sprendimus, veiklos tęstinumas, nuolatinumas, pasikartojimas bei siekis sudaryti daugiau panašaus pobūdžio komercinių sandorių taip pat motyvas gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos.