Atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įvertinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į Antikorupcinės aplinkos viešajame  sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadove pateiktus Bendruosius korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vertinimo kriterijus (klausimynus), įsivertino atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Su rezultatais galite susipažinti čia.