Automobiliai: Pajamos natūra, nuoma ir PVM atskaita

 

(N)Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?

 

Tokiu atveju, kai darbuotojas pilnai apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. už automobilio nuomą, ir jo darbdaviui sumokėta suma atitinka tokio automobilio nuomos rinkos kainą, nelaikoma, kad jis gavo pajamų natūra ir GPMĮ nuostatos netaikomos.

Pelno mokesčio tikslais, įmonės, sudarydamos su darbuotojais nuomos sandorį, mokestinio laikotarpio uždirbtomis pajamomis turi pripažinti už tikrąją rinkos kainą išnuomoto automobilio atlygio sumą (PMĮ 7 ir 40 str.).

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu automobilio nuomos kaina neatitiktų rinkos kainos arba faktiškai automobiliu asmeniniais tikslais naudojamasi dažniau, nei už tai sumokamas nuomos mokestis (neribotai), mokesčių administratorius gali taikyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą turinio viršenybės prieš formą principą ir kontrolės veiksmų metu patikslinti įmonėje naudojamų automobilių sudarytų nuomos sandorių kainą ir/arba pripažinti, kad darbuotojas gavo pajamų natūra.


(N)Jei įmonė išnuomoja bent vienai dienai lengvąjį automobilį ar atsiranda galimybė daryti to automobilio pirkimo PVM atskaitą? Kaip tai apskaičiuoti?

 

Automobilio panaudojimas veikloje, suteikiančioje teisę į PVM atskaitą (tame tarpe ir nuomai su PVM), turi būti pagrįstas objektyviais įrodymais, kurie leistų mokesčių administratoriui įsitikinti, kad nėra sukuriama dirbtina situacija, siekiant pasinaudoti PVM atskaita.

Taigi, jeigu įmonė objektyviais įrodymais gali pagrįsti, kad lengvojo automobilio vienos dienos nuomos sandoriu nebuvo siekiama mokestinės naudos, įmonė veikė sąžiningai, turi nuomai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, PVM yra apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą, laikoma, kad toks lengvasis automobilis buvo panaudotas PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalis) ir įmonė galėtų į PVM atskaitą įtraukti dalį tokio automobilio pirkimo PVM sumos.

Pavyzdžiui, jei įmonė automobilį, kurio pirkimo kaina buvo 24 200 Eur (apmokestinamoji vertė 20 000 Eur, PVM suma 4 200 Eur) nuomoja metams, tai metams tenkanti automobilio pirkimo PVM suma būtų 840 Eurų (4 200 PVM suma / 5 metai, nes automobilio pirkimo PVM atskaita pagal PVM įstatymo 67 straipsnio 2 dalies nuostatas tikslinama 5 metus). Jei automobilį nuomoja mėnesiui, tai vienam mėnesiui tenkanti PVM suma būtų 70 Eur (840 Eur / 12 mėnesių). Atitinkamai galėtų būti apskaičiuota ir dienų skaičiui, kurioms automobilis buvo išnuomotas, tenkanti PVM suma, kurią įmonė ir galėtų traukti į PVM atskaitą.