Bendradarbiavimas atskleidžiant papirkimo atvejus

Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų, susijusių su valstybės institucijų bendradarbiavimu atskleidžiant papirkimo atvejus, įgyvendinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikia informaciją apie nustatytus galimo papirkimo atvejus. Paminėtina, kad  atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) 1997 m. lapkričio 21 d. Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkinėjimu sudarant tarptautinius verslo sandorius bei 2009 m. gegužės 25 d. EBPO Tarybos rekomendaciją dėl papildomų mokestinių priemonių kovojant su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose, , kurioje rekomenduojama stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčius administruojančių ir teisėsaugos institucijų, 2017 m. balandžio mėn. buvo pasirašytas tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius atvejus. Juo VMI įsipareigojo keistis informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, teikti visokeriopą pagalbą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai siekiant atskleisti ir išaiškinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus.

 

Papildomą informaciją rasite čia.