CRS - Kita aktuali informacija

Čia finansų institucijos gali rasti Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą Bendrojo duomenų teikimo standarto (angl. Common Reporting Standart, toliau - CRS) įgyvendinimo vadovą  (toliau – Įgyvendinimo vadovas), kuriame detaliai aprašomi procedūrų žingsniai, pateikiami praktiniai patarimai, rekomendacijos tam, kad finansų institucijos galėtų save identifikuoti, ar jos privalo kaupti ir mokesčių administratoriui pateikti užsienio valstybių asmenų sąskaitų informaciją, naudojamą tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams pagal CRS įgyvendinti.

Įgyvendinimo vadovas yra parengtas paprasta kalba, kad jo turinys būtų labiau suprantamas skaitytojams. Įgyvendinimo vadove apžvelgiami teisiniai, techniniai ir veiklos klausimai, pateikiami palyginimai, atkreipiantys dėmesį į skirtumus tarp CRS ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimo (angl. FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) reikalavimų.

Įgyvendinimo vadovas neturėtų būti traktuojamas, kaip papildantis arba išplečiantis patį CRS.

Informacijos parengimo data 2020-02-14