DAC 4 - Kita aktuali informacija

  • Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, iki 2017 metų gruodžio 31 dienos privalo VMI prie FM pranešti, ar jis yra pagrindinis patronuojantis subjektas, ar pakaitinis patronuojantis subjektas, ar tik į TĮG įeinantis subjektas bei turi pateikti informaciją apie TĮG konsoliduotas ataskaitas teiksiantį pagrindinį patronuojantį subjektą arba pakaitinį patronuojantį subjektą, nurodydamas jo pavadinimą, adresą ir rezidavimo vietą.
  • Informacija turi būti pateikta laisva forma ją adresuojant VMI prie FM Tarptautinio bendradarbiavimo departamentui. Informaciją galima pateikti raštu arba per MANO VMI svetainę.

Duomenų paketo paruošimas