Darbo grupės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo protokolo Nr. 63 „Dėl pasiūlymų verslo aplinkai gerinti pagal Pasaulio banko tyrimą „Doing Business 2015" 5 punkto pavedimo įgyvendinimo veiklos procesų valdymo tarpinstitucinė darbo grupė.

Darbo grupės tikslas – užtikrinti, kad būtų įgyvendintas pavedimas iki 2015 m. gruodžio 31 d. suvienodinti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo terminus ir apjungti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas bei optimizuoti tam tikslui įgyvendinti reikalingas informacines sistemas. Darbo grupės vadovė – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Alina Gaudutytė.