Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

 Eur

2020 m.  IV ketv.

Eur

Viršininkas

1

4905

5396

Viršininko pavaduotojas

2

4348

3441

Departamento direktorius

11

3795

3299

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

3

3287

2945

Departamento skyriaus vedėjas

50

2712

2636

Vyresnysis patarėjas

21

3212

2861

Patarėjas

108

2324

2416

Vyriausiasis specialistas

782

1758

1801

Vyresnysis specialistas

74

1364

1476

Specialistas

2

1195

1288


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.

 Eur

2020 m. IV ketv.

Eur

Skyriaus vedėjas

2

3021

3024

Vyriausiasis specialistas

61

1578

1560

Vyresnysis specialistas

34

1150

1244

Specialistas

182

1414

1325

Darbininkas

0

992

0