Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

                  Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.

 

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos

valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m.

 Eur

2023 m.     III ketv. Eur

Viršininkas

1

6386

6588

Viršininko pavaduotojas

3

4724

5078

Departamento direktorius

12

3957

      3940

Kancleris

1

3638

3616

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

6

3508

3479

Departamento skyriaus vedėjas

64

2916

2996

Vyresnysis patarėjas

24

3195

3405

Patarėjas

109

2674

2854

Vyriausiasis specialistas

715

1979

2153

Vyresnysis specialistas

60

1659

1763

Specialistas

0

1425

0

 

 

VMI prie FM  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m.

 Eur

2023 m.     III ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

2

3545

3522

Vyresnysis patarėjas

1

3149

3236

Patarėja

1

3774

2753

Vyriausiasis specialistas

105

1735

1945

Vyriausiasis projektų vadovas

2

3269

3457

Projektų vadovas

6

2253

2839

Projektų administratorius

2

1846

1897

Vyresnysis specialistas

40

1461

1466

Specialistas

187

1566

1651

 

AVMI darbo užmokestis:

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI