Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.
Eur

2020 m.
III ketv. Eur

Viršininkas

1

4905

5384

Viršininko pavaduotojas

2

4348

3821

Departamento direktorius

11

3795

3297

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

3

3287

2945

Departamento skyriaus vedėjas

48

2712

2628

Vyresnysis patarėjas

21

3212

2951

Patarėjas

112

2324

2356

Vyriausiasis specialistas

784

1758

1792

Vyresnysis specialistas

74

1364

1468

Specialistas

2

1195

1288


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m.
Eur

2020 m.
III ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

3021

2704

Patarėjas

1 0 3105

Vyriausiasis specialistas

59

1578

1560

Vyresnysis specialistas

35

1150

1143

Specialistas

182

1414

1320

Darbininkas

0

992

0