Darbo užmokestis

                Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.

 

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos

valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

 Eur

2022 m.      III ketv. Eur

Viršininkas

1

6207

6373

Viršininko pavaduotojas

3

3503

4671

Departamento direktorius

12

3335

       3653

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

4

2791

3434

Departamento skyriaus vedėjas

64

2683

2881

Vyresnysis patarėjas

22

3073

3273

Patarėjas

106

2406

2646

Vyriausiasis specialistas

737

1822

1959

Vyresnysis specialistas

73

1508

1655

Specialistas

1

1301

1425


VMI prie FM  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

 Eur

2022 m.      III ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

2

3041

3427

Patarėja

1

0

3774

Vyriausiasis specialistas

84

1593

1732

Vyriausiasis projektų vadovas

2

0

3303

Projektų vadovas

6

2526

2196

Projektų administratorius

1

0

1575

Vyresnysis specialistas

39

1154

1314

Specialistas

172

1404

1526

 

AVMI darbo užmokestis:

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI