Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

                 Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.

 

 

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos

valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m.

 Eur

2021 m.     II ketv. Eur

Viršininkas

1

5396

6170

Viršininko pavaduotojas

2

3441

4517

Departamento direktorius

12

3299

3549

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

2

2945

3019

Departamento skyriaus vedėjas

52

2636

2808

Vyresnysis patarėjas

21

2861

3238

Patarėjas

105

2416

2591

Vyriausiasis specialistas

790

1801

1866

Vyresnysis specialistas

74

1476

1546

Specialistas

2

1288

1300

 

    

VMI prie FM  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m.

 Eur

2021 m.     II ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

2

3024

3116

Vyriausiasis specialistas

73

1560

1579

Vyresnysis specialistas

33

1244

1184

Specialistas

180

1325

1413

Projektų vadovas

5

0

2521

 

 

AVMI darbo užmokestis:
Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI