Darbo užmokestis

                Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.

 

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos

valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

 Eur

2022 m.      II ketv. Eur

Viršininkas

1

6207

6348

Viršininko pavaduotojas

3

3503

4651

Departamento direktorius

12

3335

       3652

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

4

2791

3228

Departamento skyriaus vedėjas

54

2683

2881

Vyresnysis patarėjas

23

3073

3273

Patarėjas

107

2406

2586

Vyriausiasis specialistas

749

1822

1946

Vyresnysis specialistas

74

1508

1605

Specialistas

1

1301

1422


VMI prie FM  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

 Eur

2022 m.      II ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

2

3041

3427

Patarėja

1

0

3774

Vyriausiasis specialistas

81

1593

1724

Vyriausiasis projektų vadovas

2

0

3303

Projektų vadovas

6

2526

2091

Projektų administratorius

1

0

1575

Vyresnysis specialistas

39

1154

1306

Specialistas

172

1404

1487

 

AVMI darbo užmokestis:

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI