Dažniausiai užduodami klausimai apie i.VAZ

Važtaraščių duomenis i.VAZ teikia važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis. T. y., kas bus važtaraščio rengėjas turi nuspręsti patys pervežimo operacijos dalyviai. Važtaraščio duomenis i. VAZ gali teikti bet kuris važtaraščio rengėjas, jei siuntėjas i. MAS nustatymuose nėra apribojęs važtaraščio duomenų teikimo teisės kitiems asmenims.

VMI reikia pateikti šiuos važtaraščio duomenis: važtaraščio rengėjo suteiktą važtaraščio numerį; važtaraščio išrašymo datą; krovinio išgabenimo datą ir laiką; siuntėjo duomenis; vežėjo duomenis; gavėjo duomenis; krovinio pakrovimo ir iškrovimo adresus; krovinio pavadinimą, kiekį ir krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinį numerį.

Neturite priskirtos teisės važtaraščių duomenų teikimui.

Turėtumėte pateikti patikslinančią informaciją per papildomo dokumento pridėjimo funkciją i. VAZ.

Jeigu išrašote važtaraštį ar kitą krovinio gabenimo dokumentą, kur siuntėjas su gavėju yra skirtingi asmenys, tuomet duomenis į i. VAZ teikti reikia.

Kadangi padaliniai buvo reorganizuoti ir tapo vienu juridiniu asmeniu, atstovavimo teises turėtumėte gauti ir a. VAZ prisijungimus susigeneruoti ne padalinio, o pagrindinės Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija vardu.