Dėl inventorizacijos atlikimo

Informuojame, kad dėl Lietuvoje susiklosčiusios ekstremalios situacijos dėl COVID-19  įmonėms neturint galimybės atlikti inventorizacijas, nustatytas Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154, ir Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16, fizinės inventorizacijos gali būti neatliekamos. Prekių likučius pakanka nustatyti pagal apskaitos duomenis. Pagal apskaitos duomenis nustatyti prekių likučiai įrašomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlių teikiamose akcizų deklaracijose ir atitinkamai kuro objektų eksploatuotojų teikiamose ataskaitose.

Pasibaigus ekstremaliai situacijai, inventorizacija turės būti atlikta aukščiau nurodytuose teisės aktuose nustatytu terminu.

 

Su akcizais susijusių paslaugų teikimo pokyčiai

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendaciją dėl COVID-19 valstybės institucijoms gyventojus aptarnauti nuotoliniu būdu, apriboja aptarnavimą visuose padaliniuose. Dėl to, kai kurios su akcizais susijusios paslaugos, teikiamos atnaujinta tvarka:

Nebus teikiamos tokios paslaugos:

Skaitiklių plombavimas akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose, kuriuose gaminamas etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai. Apie poreikį plombuoti skaitiklius prašome pranešti elektroniniu paštu vmi@vmi.lt, nenutraukiant veiklos dėl to, kad plombavime negali dalyvauti Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas. Pasibaigus susidariusiai situacijai dėl COVID-19, bus suderintas skaitiklių plombavimo laikas.
Prašome laikinai atidėti nenaudojamų banderolių grąžinimą Valstybinei mokesčių inspekcijai ir neplanuoti sugadintų banderolių naikinimo, nes mokesčių administratoriaus atstovai šiuo metu negalės priimti grąžinamų banderolių ar dalyvauti banderolių naikinime.
Prašome laikinai atidėti akcizais apmokestinamų prekių, už kurias planuojama susigrąžinti (nemokėti) akcizus, naikinimą, nes mokesčių administratoriaus atstovai šiuo metu negalės dalyvauti naikinime.

Dokumentų mokesčių mokėtojams išdavimas

Atkreipiame dėmesį, kad Patvirtinimai, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, (FR0652 forma) pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išduodami per mano VMI.

Importuotų akcizais apmokestinamų prekių gavimo AAP sandėlyje pažymos (FR1141 forma) išrašymas - dokumento originalas nebus išduodamas, tačiau jo skenuota versija bus patalpinta Mano VMI portale. Mokesčių mokėtojui pageidaujant, dokumento originalas galės būti siunčiamas klasikiniu paštu.

Kitos paslaugos

Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis – banderolių gamybos ir išdavimo paraiškos bus priimamos, tačiau banderoles atsiimti kviečiame tik iš anksto suderinus atvykimo laiką  tel. 8 5 2742 680 arba tel. 85 2742 660.

Laidavimo (garantijų) dokumentų, užtikrinančių akcizų mokestinių prievolių vykdymą, priėmimas/grąžinimas -  laidavimų (garantijų) originalai gali būti siunčiami iš anksto suderinus su specialistu (telefonu 85 2194 298 arba 8 52687 850) -  el. paštu arba klasikiniu paštu . Atkreiptinas dėmesys, kad  el. paštu siųstų skenuotų dokumentų originalai, pasibaigus susidariusiai situacijai dėl COVID-19, turės būti pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai. Nurodytais telefonais turėtų būti suderintas laidavimo (garantijos) atsiėmimo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos klausimas.

Supaprastintų akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento (SAAD) tvirtinimas. Tvirtinami tik SAAD originalai, pateikti klasikiniu paštu. Klasikiniu paštu SAAD bus grąžinami jį pateikusiam asmeniui. 

Kuro objektų, talpyklų registravimas/perregistravimas. Kuro objektų eksploatuotojai, norėdami įregistruoti/perregistruoti/išregistruoti kuro objektą/talpyklas, papildyti kuro objekto, kuro talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių ir apskaitos žurnalų pažymą naujais duomenims bei reikalingų papildomų dokumentų kopijas, prašymą turėtų išsiųsti elektroniniu paštu apskrities mokesčių inspekcijai:

Vilniaus AVMI – vilniaus.apskr.rastai@vmi.lt

Kauno AVMI - kauno.apskr.rastai@vmi.lt

Klaipėdos AVMI - Klaipedos.apskr.rastai@vmi.lt 

Panevėžio AVMI - Panevezio.apskr.rastai@vmi.lt

Šiaulių AVMI - Siauliu.apskr.rastai@vmi.lt

Pasibaigus karantino laikotarpiui, prašymo ir su juo pateiktų dokumentų originalai turės būti pateikti AVMI.

 

Konsultacijos akcizų klausimais

Konsultacijos teikiamos Telefono nr. 
Akcizų informacinės sistemos klausimais (8 5) 2687 899  
(8 5) 2687 911
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, registruotų gavėjų, laikinai registruotų gavėjų, registruotų siuntėjų registravimo, akcizų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti pateiktų laidavimų (garantijų), piniginių užstatų priėmimo, grąžinimo, naudojimo, užlaikytų sumų atlaisvinimo, skaitiklių plombavimo, e-AD rankinis uždarymo, Importuotų akcizais apmokestinamų prekių gavimo AAP sandėlyje pažymos išrašymo klausimais (8 5) 2687 850           
(8 5) 2194 298     
Akcizų lengvatų išdavimo, akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitų teikimo, SAAD tvirtinimo, akcizais apmokestinamų prekių naikinimo klausimais (8 5) 2687 896     
Akcizų grąžinimo klausimais (8 5) 2192 916 
Mokesčių mokėtojų aprūpinimo banderolėmis klausimais (8 5) 2687 890