Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204

Pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (pvz. UAB, AB, MB ir pan.), taip pat pildo nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir užsienio draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui.

Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204A

Pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (pvz. IĮ, TŪB, KŪB ir pan.), taip pat šią formą pildo Lietuvoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso

Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204N

Pildo pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (pvz. VšĮ, asociacijos, labdaros paramos fondai, religinės bendruomenės ir pan.)

Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204U

Pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, išskyrus, buveines, kurios turi pildyti PLN204

Mokomasis įrašas PLN204 pildymas